Povzročitelj onesnaženja vode v sistemu Gračič – Bezina še ni znan, voda je še oporečna

Vzrok onesnaženja vodnih virov v zasebnem vodovodnem sistemu Gračič – Bezina še ni znan. O problematiki pitne vode na tem območju smo govorili s predsednikom Krajevne skupnosti Bezina Maticem Petrašem. Voda še ni primerna za rabo.

Na družbenih omrežjih Krajevne skupnosti Bezina, ki upravlja zasebni vodovodni sistem Gračič – Bezina, so sporočili, da je trenutno v obratovanju en vodni vir, dva sta zaradi onesnaženosti izločena iz sistema. Včeraj so, tako pišejo, tudi opravili nadzor oziroma pregled delovanja. Zaradi zaprtja dveh virov je vode manj, zato so v dogovoru s predstavniki JKP Slovenske Konjice gasilci v sistem začeli dovažati (neoporečno) vodo iz konjiškega javnega vodovoda.
Predsednik KS Bezina Matic Petraš nam je zdaj sporočil, da zajetja trenutno napaja voda iz enega vira. Ker pa se v sistemu še lahko nahaja onesnažena voda, le-ta še vedno ni primerna za rabo, prav tako je trenutno močno klorirana.

Predsednik KS Bezina: denarja za večje naložbe ni

Matic Petraš, ki Svet Krajevne skupnosti Bezina vodi od lanskih lokalnih volitev, je za NOVICE in Radio Rogla sporočil, da vzrok nedeljskega onesnaženja še ni znan, saj še čakajo ugotovitve policije. Dokler ne bo jasnih infromacij, oba oporečna vodna vira ostajata zaprta.
Na vprašanje, zakaj voda v tem sistemu večkrat ni ustrezna, tudi po večjih deževjih, odgovarja, da jim to ni znano. “Iskali smo več vzrokov, pri tem se je letos naredilo na zajetjih zapiranje, kar omogoča preusmeriti vodo izven sistema. Voda je bila boljša, samo še vedno ne dovolj dobra za uporabnike.”
Kakšni so načrti za izboljšanje sistema, da do kaljenja virov in predvsem onesnaženj ne bo več prihajalo? “Našli smo možnosti za filtracijo vode, projekt filtracije je velik in finančno zahteven, ocenjen je na več kot 40.000 evrov + DDV, celotni projekt z nakupom zemljišča pa je ocenjen na okoli 100.000 evrov. Pri tem je treba navesti, da potrebujemo tudi prisotnost ekipe ljudi, ki bi za to skrbela.”
Kakršnekoli posege v sistem bodo izvedli, ko bo za to dovolj denarja. Zdaj ga, tako pravi, namreč ni dovolj.

Problematika z dolgo brado

Glede na informacije, ki jih ima sedanje vodstvo KS Bezina, so na sistemu pred časom sicer izvedli naložbo v obnovitev zajetij, a za kakšne večje posege ni bilo dovolj denarja. Kaj točno so obsegala pretekla dela, še ugotavljamo, nam je pa Petraš posredoval podatke o prihodkih in stroških tega sistema od leta 2019 do 2022, torej v času, ko je Svet KS še vodil David Konec:

 Leto Prihodki  Stroški
2019 18.153,78 16.388,03
2020 14.539,56 17.944,02
2021 25.821,74 33.106,29
2022 35.043,32 19.696,92
SKUPAJ 93.558,40 87.135,26

 

Zanimalo nas je tudi, kako v primerih onesnaženj poteka obveščanje javnosti. Predsednik pravi, da poteka po definiranem sistemu, pri čemer velikokrat res pride do zamika pri obveščanju javnosti, saj sistema “zaradi volonterskega dela ni mogoče drugače zastaviti, če se odločimo za drugačen sistem bo le-to prineslo višje cene na položnicah.”
Krajani so opozorili na neodzivnost KS pri podajanju informacij o stanju sistema. Očitno želijo sestanek, zbor krajanov, kjer bi odprli to temo in razpravljali o odprtih vprašanjih glede vodovodnega sistema. Zakaj tak sestanek še ni bil sklican?
“Kot novi člani KS Bezina težko razpravljamo o zadevi, ki teče že vrsto let in o kateri nimamo veliko dejstev, brez dane podlage pa je zelo težavno zadevo peljati, kajti vsak član, preden izve vse informacije, zapusti vrste KS, kar se kaže v pomanjkanju informacij vseh deležnikov, še zlasti teh, ki so sedaj vključeni v vodenje KS.”
Ali bo zbor krajanov, kjer bi se le-ti opredelili do pobude, da v kraju zagotovijo javni vodovod v upravljanju JKP Slovenske Konjice, za zdaj še ni znano. Je pa vodstvu KS Bezina to na ponedeljkovem sestanku predlagala konjiška Občina, saj bi tako tudi lažje zagotovili javni denar za nujne naložbe.

Trenutno stanje nezakonito, uporabniki zbirajo podpise

Spomnimo, da so pred leti na tem območju že bila prizadevanja, da bi zasebni vodovod predali v javno last in upravljanje. Prevzela bi ga JKP Slovenske Konjice. Takrat krajani pobude niso podprli, najbrž zato, ker bi prenos lastništva pomenil tudi višje zneske na njihovih položnicah.
Po zadnjem dogodku pa se javno mnenje očitno spreminja. Krajani, združeni v Facebook skupino Uporabniki pitne vode v oskrbi KS Bezina, so namreč na terenu začeli z zbiranjem podpisov. S peticijo zahtevajo, da se takoj pristopi k reševanju nastale situacije, njihov zasebni vodovod prenese v upravljanje JKP Slovenske Konjice.
Kot so zapisali ob peticiji, je trenutna ureditev namreč nezakonita:
“Uredba o oskrbi s pitno vodo v 9. členu izrecno določa, da mora biti območje poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar opremljeno z javnim vodovodom.”

Nihče jim ni zagotovil pitne vode

Zapisali so tudi, da prebivalci že več let opozarjajo na nevzdržno stanje glede oskrbe s pitno vodo, pri čemer je stanje iz leta v leto slabše. Po nedeljskem onesnaženju je »veliko prebivalcev že utrpelo prebavne težave, nekateri so bili primorani celo poiskati zdravniško pomoč. Pri tem ne gre zanemariti odnosa KS Bezina – zgolj obvestilo o prepovedi uporabe vode, brez konkretnejših pojasnil, še manj oskrba krajanov s sekundarno vodo. Krajani smo bili primorani sami iskati vodo, pri čemer je slednje tudi na bencinskih servisih, ki so bili v nedeljo edini odprti, zmanjkalo. Strošek nabave vode pa je na plečih nas krajanov.«
S peticijo zahtevajo tudi podatke o tem, koliko denarja je bilo zbranega iz naslova plačila stroškov oskrbe z vodo in za katere namene je bil porabljen.
(Nina Krobat, Radio Rogla, Novice)

PREBERITE TUDI:

Onesnažena voda v sistemu Gračič – Bezina: Občina predlaga prenos lastništva vodovoda

Na območju vodovodnega sistema Gračič – Bezina onesnaženje: “Voda ima okus po gnojnici!”