Onesnažena voda v sistemu Gračič – Bezina: Občina predlaga prenos lastništva vodovoda

V nedeljo so na območju, ki ga napaja voda iz zasebnega vodovodnega sistema Gračič – Bezina, zaznali novo onesnaženje pitne vode. Občina lastnici vodovoda, Krajevni skupnosti Bezina, predlaga prenos lastništva. 

Voda je bila obarvana, smrdela je po fekalijah. Foto: poslušalka in bralka

Poročali smo že, da je v nedeljo prišlo do onesnaženja vode v zaselkih, ki se napajajo iz zasebnega vodovoda Gračič – Bezina.
Nekateri krajani poročajo o zdravstvenih težavah, zlasti prebavnih, ki so jih imeli po zaužitju ali uporabi vode, ki je bila obarvana in je smrdela po gnojnici. Zadevo preiskuje policija, vzrok onesnaženja uradno še ni znan.
Na Občini Slovenske Konjice so včeraj sklicali sestanek s predstavniki Krajevne skupnosti Bezina (KS), ki so povedali, da so takoj po zaznavi onesnaženosti obvestili pristojne institucije, inšpekcijo in policijo ter podali obvestilo na Radio Rogla in socialna omrežja. O vzrokih onesnaženja še nimajo informacij.
Na Občini so lastnike vodovoda pozvali, da resno razmislijo o možnosti prenosa vodovoda na Občino Slovenske Konjice, saj bi tako lahko zagotovili občinski denar za nujne naložbe in trajno ureditev vodovodnega sistema. V tem primeru bi upravljanje prešlo na JKP Slovenske Konjice. Poleg tega bo KS v sodelovanju z skonjiškim komunalnim podjetjem čim prej pripravila predlog sanacije vodnih virov. Predlagali so tudi sklic sveta KS in krajanov, kjer naj se jasno opredelijo o predlogu.
Predsednik KS Bezina Matic Petraš nam je več informacij o tem, kaj se dogaja, obljubil v kratkem. Prav tako pričakujemo pojasnila policije, zdravstvenega inšpektorata in konjiškega zdravstvenega doma, saj naj bi zdravniki po naših podatkih obravnavali nekaj krajanov z zdravstvenimi težavami. (NK)

Preberite tudi:

Na območju vodovodnega sistema Gračič – Bezina onesnaženje: “Voda ima okus po gnojnici!”