Volilna pravila na spletnem portalu NOVICE.si

Pravila za oglaševanje v času volilne kampanje za evropske volitve 2024 in referendumske kampanje 2024

12. april 2024

Spletni portal NOVICE.SI bo kot samostojni, nestrankarski medij tudi tokrat predvolilna dogajanja spremljal v skladu s svojo programsko usmeritvijo, neodvisno uredniško politiko in po profesionalnih novinarskih načelih. Objavljamo pravila, po katerih se bomo ravnali v času predvolilne kampanje.

Osnovno vodilo pri poročanju bo nestrankarsko in tržno obnašanje medija. Brezplačnih predstavitev strank ali kandidatov ne bomo objavljali. Da bi obvestili bralce o volilnih dejavnostih, bomo o tem poročali v novinarskih zapisih.

V času do volitev bomo na spletnem portalu NOVICE.SI enakopravno obravnavali dejavnost vseh kandidatov. Praviloma bomo pokrili dogodke na lokalnem območju, ki ga tudi sicer pokrivamo v našem mediju. Pričakujemo, da bomo o dogodkih pisno obveščeni najmanj pet dni pred dogodkom.

V času volilne kampanje uredništvo ne bo objavljalo na to temo naravnanih pisem bralcev in drugih nenovinarskih sporočil.

Pravila za oglaševanje v času volilne kampanje

Na spletnem portalu NOVICE.SI lahko kandidati, predlagatelji kandidatov, politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje proti ustreznemu plačilu objavljajo politična volilna propagandna sporočila za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov.

Oglasi oz. predstavitve bodo plačljive po veljavnem ceniku. Medij lahko odobri popust in način plačila v skladu s svojo poslovno politiko. Oglasi v volilni kampanji se plačujejo praviloma po predračunu. Portal NOVICE.SI bo objavljal oglase skladno z Zakonom o volilni kampanji samo z navedbo naročnika. Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik.

Volilna propagandna sporočila bodo objavljena na spletnem naslovu NOVICE.SI.

Ta pravila veljajo v volilni kampanji – tako referendumski kot tudi za evropske volitve 2024.