Volilna pravila na spletnem portalu NOVICE.si

Pravila za oglaševanje v času volilne kampanji za predsedniške volitve 2022

1. september 2022

Spletni portal NOVICE.SI bo kot samostojni, nestrankarski medij tudi tokrat predvolilna dogajanja spremljal v skladu s svojo programsko usmeritvijo, neodvisno uredniško politiko in po profesionalnih novinarskih načelih. Objavljamo pravila, po katerih se bomo ravnali v času predvolilne kampanje.

Osnovno vodilo pri poročanju bo nestrankarsko in tržno obnašanje medija. Brezplačnih predstavitev strank ali kandidatov ne bomo objavljali. Da bi obvestili bralce o volilnih dejavnostih, bomo o tem poročali v novinarskih zapisih.

V času do volitev bomo na spletnem portalu NOVICE.SI enakopravno obravnavali dejavnost vseh kandidatov. Praviloma bomo pokrili dogodke na lokalnem območju, ki ga tudi sicer pokrivamo v našem mediju. Pričakujemo, da bomo o dogodkih pisno obveščeni najmanj pet dni pred dogodkom.

V času volilne kampanje uredništvo ne bo objavljalo na to temo naravnanih pisem bralcev in drugih nenovinarskih sporočil.

Pravila za oglaševanje v času volilne kampanje

Na spletnem portalu NOVICE.SI lahko kandidati, predlagatelji kandidatov, politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje proti ustreznemu plačilu objavljajo politična volilna propagandna sporočila za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov.

Oglasi oz. predstavitve bodo plačljive po veljavnem ceniku. Medij lahko odobri popust in način plačila v skladu s svojo poslovno politiko. Oglasi v volilni kampanji se plačujejo praviloma po predračunu. Portal NOVICE.SI bo objavljal oglase skladno z Zakonom o volilni kampanji samo z navedbo naročnika. Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik.

Volilna propagandna sporočila bodo objavljena na rednih in po potrebi dodatnih straneh NOVICE.SI.

Ta pravila veljajo v volilni kampanji za predsedniške volitve 2022 ter se uporabljajo od 1. septembra 2022.


 

Pravila za oglaševanje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022

3. oktober 2022

Spletni portal NOVICE.SI bo kot samostojni, nestrankarski medij tudi tokrat predvolilna dogajanja spremljal v skladu s svojo programsko usmeritvijo, neodvisno uredniško politiko in po profesionalnih novinarskih načelih. Objavljamo pravila, po katerih se bomo ravnali v času predvolilne kampanje.

Osnovno vodilo pri poročanju bo nestrankarsko in tržno obnašanje medija. Brezplačnih predstavitev strank ali kandidatov ne bomo objavljali. Da bi obvestili bralce o volilnih dejavnostih, bomo o tem poročali v novinarskih zapisih.

V času do volitev bomo na spletnem portalu NOVICE.SI enakopravno obravnavali dejavnost vseh kandidatov. Praviloma bomo pokrili dogodke na lokalnem območju, ki ga tudi sicer pokrivamo v našem mediju. Pričakujemo, da bomo o dogodkih pisno obveščeni najmanj pet dni pred dogodkom.

V času volilne kampanje uredništvo ne bo objavljalo na to temo naravnanih pisem bralcev in drugih nenovinarskih sporočil.

Pravila za oglaševanje v času volilne kampanje

Na spletnem portalu NOVICE.SI lahko kandidati, predlagatelji kandidatov, politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje proti ustreznemu plačilu objavljajo politična volilna propagandna sporočila za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov.

Oglasi oz. predstavitve bodo plačljive po veljavnem ceniku. Medij lahko odobri popust in način plačila v skladu s svojo poslovno politiko. Oglasi v volilni kampanji se plačujejo praviloma po predračunu. Portal NOVICE.SI bo objavljal oglase skladno z Zakonom o volilni kampanji samo z navedbo naročnika. Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik.

Volilna propagandna sporočila bodo objavljena na rednih in po potrebi dodatnih straneh NOVICE.SI.

Ta pravila veljajo v volilni kampanji za lokalne volitve 2022 ter se uporabljajo od 3. oktobra 2022.


 

Pravila za oglaševanje v času referendumske kampanje, in sicer o noveli Zakona o vladi (ZVRS-J), noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) in noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B).

28. oktober 2022

Spletni portal NOVICE.SI ter mediji Celjan, Novice, Rogaške novice, Bistriške novice in Radio Rogla (v nadaljevanju mediji) bodo kot samostojni, nestrankarski mediji tudi tokrat predvolilna dogajanja spremljali v skladu s svojo programsko usmeritvijo, neodvisno uredniško politiko in po profesionalnih novinarskih načelih. Objavljamo pravila, po katerih se bomo ravnali v času referendumske kampanje.

Osnovno vodilo pri poročanju bo nestrankarsko in tržno obnašanje medija. Brezplačnih predstavitev strank ali kandidatov ne bomo objavljali. Da bi obvestili bralce o volilnih dejavnostih, bomo o tem poročali v novinarskih zapisih.

Praviloma bomo pokrili dogodke na lokalnem območju, ki ga tudi sicer pokrivamo v našem mediju. Pričakujemo, da bomo o dogodkih pisno obveščeni najmanj pet dni pred dogodkom.

V času volilne kampanje uredništvo ne bo objavljalo na to temo naravnanih pisem bralcev in drugih nenovinarskih sporočil.

Pravila za oglaševanje v času volilne kampanje

V naših medijih lahko kandidati, predlagatelji, politične stranke ali drugi organizatorji kampanje proti ustreznemu plačilu objavljajo politična volilna propagandna sporočila za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov.

Oglasi oz. predstavitve bodo plačljive po veljavnem ceniku. Medij lahko odobri popust in način plačila v skladu s svojo poslovno politiko. Oglasi v kampanji se plačujejo praviloma po predračunu. Mediji bodo objavljali oglase skladno z Zakonom o volilni kampanji samo z navedbo naročnika. Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik.

Volilna propagandna sporočila bodo objavljena na rednih in po potrebi dodatnih straneh medijev.

Ta pravila veljajo za zakonodajne referendume, in sicer o noveli Zakona o vladi (ZVRS-J), noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) in noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) ter se uporabljajo od 28. oktobra 2022 in se nanašajo na vsebine na spletnem portalu Novice.SI, Radiu Rogla ter časopisih Celjan, Novice, Rogaške novice in Bistriške novice.

 

Oglas