Žička kartuzija: o obnovi cerkve so govorili na ministrstvu

Z obnovo cerkve v Žički kartuziji bi po napovedih konjiškega župana Darka Ratajca lahko začeli letos maja. Predstavniki Občine Slovenske Konjice in Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) Celje so se že oglasili na prvem delovnem sestanku na Ministrstvu za kulturo, kjer so se dogovorili o dinamiki določenih ukrepov, ki so pogoj, da čim prej začnejo z deli.
Z aktivnostmi na konjiški Občini so začeli takoj, ko so dobili zagotovilo, da je država zagotovila dva milijona evrov v dveh letih za Žičko kartuzijo. Naslednja koraka bosta imenovanje posebnega gradbenega odbora, ki bo bdel nad projektom, in izpeljava javnega razpisa za izbiro izvajalca del. Medtem so se dogovorili tudi, kako se bodo obnove cerkve lotili. Najprej bo treba objekt stabilizirati, v drugi fazi ga želijo pokriti. (Več jutri v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Preberite tudi:
Z amandmajem SNS Žički kartuziji zagotovili dva milijon evrov
https://novice.si/page/z-amandmajem-sns-zicki-kartuziji-zagotovili-dva-milijon-evrov/