Z amandmajem SNS Žički kartuziji zagotovili dva milijon evrov

Z amandmajem, ki ga je vložila Slovenska nacionalna stranka (SNS), so v državnem zboru zagotovili prepotreben denar za nadaljnjo obnovo Žičke kartuzije. Po milijon evrov bodo za kartuzijo, ki ima od 2015 status kulturnega spomenika državnega pomena, tako namenili v letih 2020 in 2021. Česa natančno se bodo lotili v naslednjem koraku sicer še ni znano. Vodja poslanske skupine SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je povedal, da je najbolj pomembno, da so denar zagotovili. Se pa namerava v kratkem oglasiti v Slovenskih Konjicah, kjer se naj bi z županom in ustreznimi strokovnjaki dogovorili, kaj je v Žički kartuziji najbolj nujno narediti in kako bi z zagotovljenim denarjem naredili največ. “To je zelo pomembna zadeva. Ta kartuzija je bila ena treh najbolj pomembnih v Evropi. Bila je steber krščanskih vrednot in razumništva v Evropi,” je za Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE dodal Jelinčič.
Predlog oz. amandma SNS so najprej sprejeli na Odboru za finance, državna proračuna za leti 2020 in 2021 pa sta nato dobila zadostno podporo tudi na glasovanju v državnem zboru. Proračuna bosta morala sicer najbrž ‘preživeti’ še veto. Interesna skupina lokalnih interesov državnega sveta (DS) bo namreč v ponedeljek obravnavala sprejeti zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti in po pričakovanjih predlagala, naj DS nanj vloži odložilni veto. V tem primeru bodo državni svetniki o morebitnem vetu predvidoma glasovali v četrtek, 28. novembra. V interesni skupini lokalnih interesov DS so nezadovoljni z določenima povprečninama za občine za leti 2020 in 2021. (Jure Mernik)