»Popravek članka« Evropski tožilci nad goljufije celjskih direktoric, objavljen dne 28. 4. 2023

Zakonita zastopnica družbe Griffin d.o.o. Tanja Čajavec z domnevno obtožnico ni seznanjena. Obtožnica ji (še) ni bila vročena, zato se do očitkov, ki so povzeti v članku, ne more konkretno in natančno opredeliti. Obenem poudarja, da velja po slovenski zakonodaji in Ustavi Republike Slovenije (27. člen) domneva nedolžnosti, in sicer, da kdor je obtožen kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, dokler njihova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo in obsoja javno objavo imena oziroma naziva domnevno osumljenih oseb. Glede na navedeno je povzemanje očitkov iz domnevne obtožnice, še preden je ta sploh postala pravnomočna, najmanj preuranjeno, družba Griffin d.o.o. ter Tanja Čajavec pa očitke, povzete v navedenem članku, zavračata kot neutemeljene.

 

Tanja Čajavec in Griffin d.o.o.

 

Vsebina se nanaša na objavljen prispevek objavljen TUKAJ.