Župan Podčetrtka Peter Misja: “Povezovanje je ključ do uspeha!”

Podčetrtek, občina, ki ji je zaradi sodelovanja in povezovanja bil dodeljen naziv evropske destinacije odličnosti, vseskozi strmi k uresničevanju ciljev, realizaciji številnih zastavljenih investicij, predvsem pa izpostavlja vlaganja v ljudi in za ljudi, saj so le-ti vodilo dobrega razvoja in uspehov. Ob občinskem prazniku smo se pogovarjali z županom Petrom Misjo.

Da se v Podčetrtku veliko in dobro dela je znano vsem, ob občinskem prazniku pa nam je župan Peter Misja zaupal katere so bile glavne investicije v obdobju med obema praznikoma: »V času med obema praznikoma se je ponovno veliko postorilo. Veliko je bilo postorjenega na zunanji infrastrukturi, med drugim je bil ob koncu preteklega leta urejen pločnik Sodna vas–Pristava v vrednosti 300 tisočakov, zaključil se je projekt ureditve kolesarske steze, pešpoti, razsvetljave in ureditev pripadajočega mostu v Cmereški Gorci, urejenih je bilo tudi izjemno veliko cestnih odsekov, med zadnje urejenimi lahko izpostavim odsek pri Svetem Urbanu v dolžini 800 metrov, odsek v Škofji Gori v izmeri 750 metrov in ureditev cestnega odseka v Gostinci v dolžini 400 metrov. V tem času se je uredil pločnik med Podčetrtkom in Termami Olimia, uredili smo novo vrtino v Olimju, ki bo pozitivno vplivala na kakovostno pridobivanje pitne vode, veliko pa smo vložili v zdravstvo, kjer smo uredili novo pediatrično ambulanto. V okviru šole v Pristavi pri Mestinju smo uredili nadstrešek in prizidek z dodatno učilnico, veliko je bilo opravljenih vzdrževalnih del, v okolici OŠ Podčetrtek pa smo v okviru projekta Urbano Obsotelje postavili fitnes na prostem ter opravili še nekaj del v sklopu ureditve šole in vrtca v Podčetrtku. Začeli smo s polmilijonskim projektom ureditve obvozne ceste v Cmereški Gorci, zaključujemo ureditev Emine tematske poti, kjer je bil projekt delno financiran iz Evropske unije, postavili smo razgledni stolp na Rudnici. Vse planirane investicije so bile redno izvedene, nekoliko se je zataknilo le pri ureditvi nove čistilne naprave v Podčetrtku, kjer smo planirali pridobitev evropskih sredstev, vendar dokončne odločitve o financiranju še vedno nimamo.«

Na vprašanje kaj v občini Podčetrtek pomeni povezovanje pa je dejal: »Povezovanje je ključnega pomena in v naših krajih smo bistvo dobrega dela začeli razumeti veliko pred ostalimi. S sosednjimi občinami smo se veliko povezovali, poleg številnih povezovalnih kolesarskih stez je eden največjih povezovalnih projektov med Podčetrtkom in Rogaško Slatino prav gotovo Vonarsko jezero, za katerega verjamem, da bo nadgradnja dveh turističnih destinacij.«

Kako napreduje ureditev Vonarskega jezera, kateri projekti se bodo izvajali v prihodnje in kakšno je sodelovanje občine s Termami Olimia, s Turizmom Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ, društvi in posamezniki ter zakaj je lepo živeti v občini Podčetrtek pa preberite v intervjuju v jutrišnjih Rogaških novicah. (Karmen Cvirn)