Zdrave nosečnice na pregled v Celje in Slovenske Konjice

V konjiškem in celjskem zdravstvenem domu sta regijski ambulanti za preglede zdravih nosečnic.

Zaradi epidemije koronavirusa so pred dnevi spremenili tudi način obravnave nosečnic.
Preglede zdravih nosečnic, ki nimajo kakšnih težav, opravljajo v zmanjšanem obsegu v dveh regijskih ambulantah: v zdravstvenih domovih v Celju in v Slovenskih Konjicah.
Nosečnice o novem terminu pregleda obvestijo preko telefona.
Vse nosečnice, ki imajo kakšne težave ali nujna stanja, še naprej obravnavajo na Ginekološko porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Celje.

Kam katera nosečnica?

V Zdravstvenem domu Celje obravnavajo nosečnice iz ambulant celjske bolnišnice in zdravstvenih domov Celje, Žalec, Laško, Radeče ter zasebnih ginekoloških ambulant Filipa Simonitija, Darje Gašperlin Dovnik, Irene Govc Četina, Suzane Peternelj Marinšek in Edite Arh.
V Zdravstvenem domu Slovenske Konjice obravnavajo zdrave nosečnice z območja ambulant konjiškega zdravstvenega doma, Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, Term Dobrna in zasebne ginekološke ambulante dr. Damirja Franića.

Strogi varnostni ukrepi

Direktor konjiškega zdravstvenega doma Dejan Verhovšek je za Radio Rogla povedal, da pri tem upoštevajo stroge preventivne ukrepe.
Tako morajo nosečnice (pa tudi vsi drugi, ki pridejo v zdravstveni dom) imeti obrazne zaščitne maske, pred vstopom v stavbo si morajo razkužiti roke. Nosečnice pred obiskom pokličejo in preverijo, ali se one in njihovi družinski člani počutijo dobro. Če se, lahko pridejo na pregled ob določeni uri. Naročajo jih tako, da se ne srečujejo in imajo stika s čim manj ljudmi. Po pregledu morajo čim prej zapustiti stavbo.

Kdo jih pregleda, kdaj?

Ker na Celjskem delujeta le dve ambulanti, nosečnic vedno ne pregleda njihov izbrani ginekolog, opozarjajo. V Slovenskih Konjicah preglede sicer izvajata dve zdravnici iz konjiške ambulante in ambulante na Dobrni.
Preventivni pregledi zdravih nosečnic po novem potekajo med 11. in 14. tednom, ko izvedejo tudi merjenje nuhalne svetline, med 20. in 24. tednom z morfologijo, v 28. tednu, med 32. in 34. tednom, ter v 37., 39. in 40. tednu. Ultrazvočno preiskavo z biometrijo bodo zaradi manjšega števila rednih pregledov opravili v 37. tednu nosečnosti.
(Nina Krobat)

Telefonske številke

Za vse nosečnice je vsak delovnik od 7.30 do 15. ure na voljo
telefonsko svetovanje na enotni številki za savinjsko regijo: 03 543 44 40.

ZD Celje: 03 543 44 36 in 03 543 43 18 (vsak delovnik v ordinacijskem času ambulante);

ZD Slovenske Konjice: 03 758 17 04 (vsak delovnik v ordinacijskem času ambulante).

SB Celje: 03 423 33 49 (nosečnice s sumom ali ugotovljeno gestacijsko boleznijo ali ogroženostjo ploda)


Nosečnice naj v primeru prehladnega obolenja pokličejo osebnega zdravnika in o tem obvestijo tudi ginekologa, s katerim se bodo dogovorile za nadaljnjo obravnavo.
Nosečnica, ki ima potrjeno okužbo s koronavirusom, pa mora o tem obvestiti reševalca in osebje takoj ob prihodu v porodnišnico. Poporodni pregled pri zdravih nosečnicah brez zapletov v nosečnosti ali po porodu se prestavi.