VOJNIK Božični Vojnik celo presegel pričakovanja

Občina Vojnik in tamkajšnje turistično društvo sta s tokratno izvedbo programa Božičnega Vojnika, ki se je iztekel v ponedeljek, lahko zadovoljna. Največjo slovensko razstavo jaslic s spremljajočimi prireditvami si je po ocenah organizatorjev ogledalo več kot 30 tisoč obiskovalcev.

Zanimanje ljudi je celo preseglo pričakovanja, kajti najbolj smele napovedi so se gibale okoli 20 tisoč obiskovalcev, kar je še vedno občutno več, kot jih podobni prireditvi obišče denimo v Mozirskem gaju ali Postojnski jami.

350 jaslic in božična tržnica so s spremljajočim kulturnim programom očitno magnet, na katerem bodo snovalci gradili v prihodnje, čeravno rekordnih števil, ki so se v predkoronskem času vrtele okoli 50 tisoč obiskovalcev, verjetno ne bodo tako zlahka dosegli, zlasti upoštevajoč padanje kupne moči.

Oglas