Vodja projekta sporoča: Projekt Vetrne elektrarne Slovenska Bistrica je tik pred izdajo gradbenega dovoljenja

Projekt Vetrne elektrarne Slovenska Bistrica, 56 vetrnic na treh lokacijah, je po petih letih priprav tik pred izdajo gradbenega dovoljenja – sporoča Mitja Hertiš, idejni vodja projekta in direktor projektnega podjetja Energija na veter.

(Slika je simbolična)

V sporočilu za javnost med drugim navajajo, da so investitorji tri leta priprav izkoristili za preverjanje možnih vplivov na naravo in okoliške prebivalce. Sporočajo, da je trenutno projekt načrtovane postavitve 56 vetrni elektrarn v fazi izdaje gradbenih dovoljenj po integralnem postopku. Projektna dokumentacija in Poročilo o vplivih na okolje pa bo javno dostopno v času javne razgrnitve projekta, ki jo načrtujejo v septembru 2023.

V družbi Energija na veter ocenjujejo, da so za lokalno okolje na začetku spremembe in novosti praviloma pospremljene z nezaupanjem. Navajajo, da k projektu pristopajo in ga vodijo z največjo mero etične odgovornosti do okolja, narave, lokalnih skupnosti in turističnih ponudnikov.

Koliko bi dobila Slovenska Bistrica?

Izračunali so tudi, koliko denarja bi z realizacijo načrtovanih vetrnih elektrarn prejela občina Slovenska Bistrica:
»S 56 vetrnimi elektrarnami na območju Slovenske Bistrice se zagotovi proizvodnja zelene električne energije za 110.000 gospodinjstev, prepoznani pa so tudi drugi pozitivni družbeni in ekonomski učinki.  Občini namreč pripadajo 3% prihodkov od proizvedene električne energije.
Z realizacijo 56 vetrnih elektrarn Slovenska Bistrica bi lahko občina prejela 2,7 milijona EUR na leto, v 35 letih torej več kot 95 milijonov EUR. (Pri izračunu so upoštevana izhodišča: cena električne energije 180 EUR na MW/h. 8 milijonov kWh proizvedene električne energije na leto na 1 vetrno elektrarno z nazivno močjo 3,5 MW. Proizvodnja električne energije iz 56 vetrnih elektrarn.)

Z dodatnimi viri iz naslova realizacije 56 vetrnih elektrarn Slovenska Bistrica lahko občina Slovenska Bistrica svojim občanom zagotovi novo javno infrastrukturo, dodatno podporo gasilcem, društvom in športnim klubom ter ustvarja podlage za razvoj zelenega turizma na Pohorju,« so med drugim ocenili in zapisali v sporočilu javnosti. (B. P.)