Vitanje: Spor med KSEVT-om in Centrom Noordung še ni rešen

Spor med prejšnjo ekipo Kulturnega centra evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT) in zdajšnjega Centra Noordung v Vitanju še vedno ni razrešen. Na zahtevo prejšnjega direktorja in soustanovitelja KSEVT-a Mihe Turšiča so iz centra umaknili vse razstavne eksponate, za katere Turšič trdi, da so lastnina ustanoviteljev KSEVT-a, gospodarsko ministrstvi pa trdi, da dokumentov, ki bi dokazovali zasebno lastništvo opreme, ni. Zdajšnji direktor Centra Noodrung dr. Dominik Kobold upa, da bodo zadeve lahko razčistili brez posredovanja sodišča. »Tako naša kot njihova stran je pridobila pravno mnenje. Mi si želimo, da bi spor rešili s pogovorom in dogovorom, brez tožb in posredovanja sodišča,« dodaja Kobold.

Spomnimo, da je KSEVT pod vodstvom Mihe Turšiča zašel v velike finančne težave. Ksevt naj bi med drugim izčrpaval občinski proračun, urad za nadzor proračuna ministrstva za finance je že pred tremi leti pritrdil ugotovitvam Ministrstva za kulturo, da so v Ksevtu proračunski denar porabili nenamensko oziroma netransparentno. Zato je v Ksevt s finančnim vložkom vstopila država, zamenjala vodstvo in zavodu pod novim imenom . Center Noordung zagotovila preživetje. Turšič pa ves čas zatrjuje, da je ves razstavni program last prvotnih ustanoviteljev ter zbirka kulturne dediščine. Po njegovem mnenju je državni zavod razstavno opremo, multimedijsko tehnologijo, vsebino razstav, knjižno zbirko, eksponate kulturne dediščine ter umetnine mednarodnih umetnikov zavestno uporabljal brez pravne podlage in dogovora z zakonitimi lastniki.
Ksevt oziroma današnji Center Noordung so v Vitanju, od koder izvira družina pionirja vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga, doprli septembra 2012. Ministrstvo za kulturo je projekt izbralo na razpisu za obnovo javne infrastrukture, glavnina sredstev 2,8 milijonskega projekta je prišla iz evropskih skladov, petnajst odstotkov je prispevala država, 800.000 evrov pa občina Vitanje.

Oglas