Vitanje: na ustanovni seji občinskega sveta so se poslovili od Slavka Vetriha in pozdravili župana Andraža Pogorevca

Na prvi (ustanovni) seji so se sinoči zbrali svetniki občine Vitanje.

Sejo je najprej vodil najstarejši svetnik, to je Viljem Petaci. Predsednica Občinske volilne komisije Irena Nečemer je svetnikom poročala o poteku volitev, sledilo je imenovanje komisije za potrjevanje mandatov. Po potrditvi mandatov vsem 11 svetnikom (od teh jih je pet izvoljenih na novo, drugi mandat nadaljujejo) in po ugotovitvi izvolitve župana so se z zahvalami poslovili od dosedanjega župana Slavka Vetriha. Vitanje je skupaj vodil štiri mandate. Občino zapušča v dobri kondiciji, je ob slovesu ocenil za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla.
Vodenje seje in tudi občine Vitanje je nato tudi uradno prevzel novi župan Andraž Pogorevc. Bo nepoklicni župan, je povedal, predvsem pa si želi dobrega sodelovanja z občinskim svetom. Najprej se bo lotil analize osnutka proračuna, ki so ga svetniki v prejšnji sestavi, tik pred volitvami, sicer že potrdili. (N. K.)
Podrobneje o tem bomo poračali naslednji teden v lokalnem časopisu NOVICE.

 

Oglas