V zdravstvenem domu v Slovenski Bistrici odprli nove prostore

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica je danes praznik. Z nadgradnjo doma so pridobili nove prostore, ki so jih danes tudi slovesno odprli.
V nadzidanem nadstropju so pridobili več kot 400 kvadratnih metrov površin. V njih bo zdaj deloval Center za krepitev zdravja (CKP) in še tri specialistične ambulante, in sicer ginekološka ambulanta, ambulanta Medicine, dela, prometa in športa ter patronaža.
»Danes praznujejo, saj dobivamo nove prostore, vredne skoraj 1,3 milijona evrov,« je ob odprtju dejala direktorica ZD, zdravnica Jožefa Lešnik Hren. »Najsodobneje opremljeni novi prostori omogočajo visoke standarde kakovosti izvajanja storitev uporabnikom, torej občanom Sl. Bistrice, Makol, Poljčan in Oplotnice. Omogočajo tudi bistveno boljše delovne pogoje našim sodelavkam Centra za krepitev zdravja.«

Med prvimi začeli z vzgojnimi delavnicami
Lešnik-Hrenova je prav tako dodala, da se v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica že zelo dolgo zavedajo pomembnosti preventive: »Izvajanje zdravstveno vzgojnih vsebin je za paciente ključen, zelo pomemben del primarne zdravstvene dejavnosti. Del, ki doprinese k boljšemu zdravstvenemu stanju ogromno, morda celo več kot smo pripravljeni priznati. In mogoče več kakor visoka hitro rastoča medicinska znanost z zdravili in posegi na čelu.
Bili smo med prvimi v Sloveniji, ki smo pričeli z delavnicami zdrave prehrane in gibanja že davnega leta 2001. Gonilna sila vzpostavitve zdravstveno vzgojnega centra Dragica Sedmak, Ljubomira Arh, Olga Čanžek in Jana Željko so orale ledino in nas prepričale v pomembnost in potrebnost zdravstveno vzgojnih delavnic. Postavile so čvrste temelje, na katerih je sedaj postavljen Center za krepitev zdravja, ki ga danes vodi Silvija Lunder

Pohvala gradbenikom
Gradnja nadzidka je bila končana v juliju, gradbena dela je izvedlo bistriško gradbeno podjetje Krt, ki ga je direktorica posebej pohvalila: »Kar veliko smo že gradili, sanirali. A tako vse v skladu z dogovori, brez slabe volje in očitkov ni šlo še nikoli. Stavba je zdaj dobila zaključno podobo, Gradbeništvo Krt in vsi njihovi izvajalci (projektant, nadzornica, predstavniki občine) si zaslužijo pohvalo.«
Nadzidek je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, del je evropskih sredstev in del občinskih.
Prostorsko stisko v zdravstvenem domu so z nadzidavo zdaj delno rešili, ne pa dokončno. Podoba doma se je v zadnjih desetletjih precej spreminjala, in kot kažejo trendi slovenskega zdravstva, se bo tudi v prihodnje.

Ambulante družinske medicine kmalu na eno mesto
Ginekološka ambulanta, ambulanta Medicine, dela, prometa in športa in patronaža so se v nove prostore preselile iz prvega nadstropja. V njihove izpraznjene prostore se bodo po preureditvi preselile ambulante družinske medicine, ki so zdaj razpršene po vseh stavbah zdravstvenega doma. Po vselitvi bodo tako vse ambulante splošne – družinske medicine na enem mestu.

Sodobna oprema CKZ
Prostori CKZ se veliki dobrih sto kvadratnih metrov in zajemajo večnamenski prostor (predavalnica, telovadnica, garderoba), sanitarije in pisarno za zaposlene. »Prostori so sodobno in funkcionalno opremljeni. Opremljeni so tudi s slušno zanko (sistemom, ki omogoča uporabnikom slušnih aparatov, boljše razumevanje izgovorjenega) in analizatorjem telesne sestave (omogoča grafični in številčni prikaz sestave našega telesa). Prav tako je sodobno opremljena telovadnica, kjer bodo potekale skupinske v

aje in zdravstveno vzgojne delavnice,« pojasni vodja CKP Silvija Lunder.

Preventivi večji poudarek
»S preventivo bomo skušali ljudem pomagati do kakovostnejšega in manj stresnega vsakdanjika. Lastno zdravje je pravzaprav zelo odvisno od vsakega posameznika. Zavedanje, da je zdrav življenjski slog vodilo za dobro počutje in boljšo pripravljenost našega telesa, je prvi korak, ki pa ga v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica kasneje nadgradimo s številnimi in raznolikimi delavnicami v Centru za krepitev zdravja,« dodaja Silvija Lunder.