V Spodnjih Prelogah predali ključe novih neprofitnih stanovanj

Gradnja novega večstanovanjskega bloka v Spodnjih Prelogah je končana. V njem je enajst javnih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino. Nekateri najemniki – na konjiški Občini, kjer imajo razpolagalno pravico do stanovanj, so upravičence izbrali na lanskem razpisu, imajo tudi že sklenjene pogodbe. Na današnji svečanosti, ki so se je med drugim udeležili tudi direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega podjetja Konjice Tomaž Rihtaršič in konjiški župan Darko Ratajc. Omenjena trojica je tudi prerezala slavnostni trak in objekt uradno odprla.
Gre za naložbo, ki je vredna približno 950.000 evrov. Stanovanjsko podjetje Konjice je prispevalo blizu 500.000 evrov, republiški stanovanjski sklad 360.000 evrov, ostalo pa Občina Slovenske Konjice v obliki zemljišča, komunalnega prispevka in delno projektne dokumentacije. (Jure Mernik)

Oglas