V celjskih srednjih šolah več dijakov

SŠGT CeljeVpis. V večini celjskih šol se je z letošnjim šolskim letom vsaj rahlo povečalo število dijakov, ki so vstopili v prvi letnik.

S 1. septembrom se je začelo novo šolsko leto, v katerem je v Celju v 1. letnik vstopilo več dijakov kot prejšnja leta. Vpis se je rahlo povišal na I. gimnaziji v Celju, na Srednji šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti se je zvišal za kar 16 %, na Šolskem centru Celje pa so letos v vse programe skupaj vpisali več kot 100 dijakov več kot lani.

Večina ravnateljev zvišanje vpisa pripisuje večjemu številu tistih učencev, ki so zaključili 9. razred, ter večjemu zanimanju za njihove programe in poklice.

Močna porast vpisa v SŠGT Celje

Vpis se je zelo močno povečal tudi na Srednji šoli za gostinstvo in turizem (SŠGT) Celje. V nekatere njihove programe se je namreč vpisalo kar za 60 % več dijakov kot lani.

»Lahko rečem, da se v savinjski regiji v letošnjem letu pozna več dejavnikov, ki so pripomogli k dvigu vpisa na našo šolo. Imamo več otrok, stanje v naši panogi se popravlja, prisotni so pozitivni trendi pri kupni moči, pozna se rast plač v segmentu turizma in gostinstva, dva nova programa, farmacevtski tehnik in biotehnična gimnazija, ter seveda sadovi trdega in kvalitetnega dela z mladimi. Skupek teh dejstev je prinesel izjemen porast vpisa na našo šolo, saj imamo letos kar 203 prvošolce,« je povedal Iztok Leskovar, ravnatelj šole. Druge odgovore na to, zakaj je prišlo do takšnega porasta in kaj to prinaša za šolo, pa preberite v aktualnem Celjanu. (MH)