ŠTORE Župan Miran Jurkošek gre po zadnji mandat

Štorski župan Miran Jurkošek je že spomladi napovedal, da bodo nedeljske volitve – znova bo nastopil kot neodvisni kandidat – njegove zadnje, saj bo približno na sredini mandata, če ga bo dobil, izpolnjeval pogoje za upokojitev.

Kljub temu je njegov program ostal zelo obsežen. V ospredje postavlja nadaljevanje večjih projektov, kot so državne kolesarske poti, dograditev kanalizacije, ureditev ceste Štore-Svetina, pločnika Štore-Prožinska vas ter poplavne varnosti ob Voglajni. Obnoviti namerava športni parka Lipa, poskrbeti, da bo Celebus podaljšal linijo do Štor, kamor želi pripeljati še projekt Prostofer. Na Lipi naj bi prav tako zrasel večji poslovno garažni objekt, na Svetini bi obudil občinskih objekte in jim namenil nove vsebine, na tej lokaciji bi postavil še razgledni stolp.

 

Oglas