Šolski center Rogaška Slatina z novim programom

 

Z novim šolskim letom bo vajeništvo mogoče tudi na Šolskem centru Rogaška Slatina. Prenovljen triletni program ‘steklar’ je bil namreč decembra lani potrjen na seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje. Ravnateljica slatinskega šolskega centra mag. Dubravka Berc Prah pojasnjuje: “Program smo zasnovali skupaj z delodajalci. V preteklosti je namreč zanimanje mladih za steklarske programe upadalo, kar je povzročilo določeno luknjo na trgu delovne sile, tako da danes delodajalci s področja steklarstva zelo potrebujejo steklarski kader.”

Na Šolskem centru Rogaška Slatina bodo z novim šolskim letom začeli izvajati četrti program. Programom tehnik optik, tehnik steklarstva in splošna gimnazija se bo pridružil triletni vajeniški program steklar. Vir: spletna stran Šolskega centra Rogaška Slatina

Šolski center Rogaška Slatina je pri pripravi programa ‘steklar’ sodeloval z obema največjima zaposlovalcema steklarskih poklicev – Steklarno Rogaška in Steklarno Hrastnik. Dijaki, ki se bodo želeli vpisati v vajeniški program, bodo morali s podjetjem, Steklarno Hrastnik ali Steklarno Rogaško, najprej podpisati vajeniško pogodbo, na podlagi katere se bodo lahko vpisali v šolo.

Šolski center Rogaška Slatina poleg uvedbe vajeniškega programa ostaja zvest ostalim trem programom – tehnik optik, tehnik steklarstva in programu splošne gimnazije. Gimnazija je namreč še vedno edina, ki odpira vrata v večino študijskih programov – število možnih točk pri poklicni maturi je dosti manjše kot število možnih točk pri splošni maturi, poleg tega pa dijakom da širino, potrebno za kasnejši uspeh v poklicu in življenju.

Več v Rogaških novicah, ki izidejo ta petek.

 

Oglas