Šolski center Rogaška Slatina odpravlja prostorsko stisko

Šolski center Rogaška Slatina (ŠCRS) se že več let spopada s prostorsko stisko, vsaj delno odpravo prinaša prihajajoča prenova kletnih in pritličnih prostorov in ureditev prepotrebne steklarske delavnice. Sredstva za prenovo so jim po sklepu Vlade zagotovljena s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, investicija pa se bo izvajala v dveh fazah. Prva zajema statično ojačitev in sanacijo vlage v kleti in pritličju. V teku sta postopka za pridobivanje gradbenega dovoljenja in izpeljave javnega naročila za izbiro izvajalca del za 1. fazo investicije. Vse ostalo se bo urejalo v 2. fazi, za kar bodo objavili novo javno naročilo, predvidoma v septembru 2017. Druga faza vključuje ureditev steklarske delavnice, knjižnice in čitalnice, prenovo pritličnega hodnika in vhoda v šolo. Letos bodo za projekt namenili 495.607 evrov, leta 2018 pa 187.277 evrov, skupna vrednost znaša 682.884 evrov. Načrtujejo, da bo zaključen do konca januarja prihodnje leto.

“Čaka nas gradbeno pestra jesen. Sicer smo načrtovali, da bomo na osnovi Vladnega sklepa imeli izbranega izvajalca del že pred poletnimi počitnicami in da bo 1. faza investicije zaključena do začetka šol. leta 2017/18, a so se stvari zavlekle. Vlada je projektu dala zeleno luč 18. 7. 2017, takoj za tem smo vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja in objavili javno naročilo za izbor izvajalca del. Slednje se zaključuje, v nekaj dneh bomo lahko objavili uradne rezultate izbora,” o investicijah pove ravnateljica ŠCRS-ja mag. Dubravka Berc Prah.

Poleg prenove kletnih in pritličnih prostorov jih na ŠCRS čaka še sanacija ostrešja. Junija so se uspešno prijavili na razpis za pridobitev sredstev za investicijsko vzdrževanje. Pridobili so skoraj 90.000 evrov za sanacijo ostrešja in strehe na šolski stavbi in popravilo strehe na stavbi dijaškega doma. Javni razpis za sanacijo ostrešja je že objavljen, dela pa naj bi bila zaključena še letos.

Kaj naložbi pomenita za slatinski šolski center si lahko preberete v današnjih Rogaških novicah.

Oglas