Šolski center Rogaška Slatina obiskalo lepo število devetošolcev

Na Šolskem centru Rogaška Slatina so pripravili zanimiva informativna dneva, ki sta dijakom najprej postregla s kratkim kulturnim programom, sledile so predstavitve programov, šolskih predmetov, možen pa je bil tudi ogled Steklarne Rogaška, ki že nekaj let dijakom, ki se šolajo za steklarski poklic, nudi kadrovske štipendije.

Ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina mag. Dubravka Berc Prah je predstavila šolo, ki v šolskem letu 2018/2019 razpisuje dva oddelka za gimnazijce ter po en oddelek za tehnike optike, tehnike steklarstva in steklarje (vajeniški program). “Izjemno pomembno je, da skozi šolanje mladi usvojite poleg strokovnih znanj z določenega predmetnega področja tudi veščine, ki so neodvisne od poklica, ki ga boste opravljali. Govorim o zmožnostih opazovanja, razmišljanja, načrtovanja, reševanja problemov, o iskanju originalnih inovativnih rešitev, govorim o zmožnosti učiti se, ves čas, vse življenje, govorim o odprtosti za nove ideje, o komunikacijskih spretnostih, o zmožnostih presojanja in odločanja ter delovanja v timu. In srednja šola, dobra srednja šola, mora poleg strokovnih znanj pri mladih razvijati tudi vse našteto. Šolski center Rogaška Slatina je dobra šola predvsem zaradi dveh stvari, ker učenje razumemo kot soustvarjanje in ker imamo vzpostavljeno kulturo pogovarjanja in so odnosi taki, da so dijaki in učitelji spoštljivi in odgovorni zavezniki,” je med drugim dejala ravnateljica. Svoje spomine na srednješolske dni je z mladimi delila diamantna maturantka splošne mature Mateja Jurak, ki je danes doktorica dentalne medicine, spomine na slatinsko srednjo šolo pa ima zelo lepe.

Devetošolci so po uvodnem delu prisluhnili predstavitvam posameznih programov. Bodoči gimnazijci so izvedeli, zakaj je gimnazija še vedno tista, ki omogoča študij na večini želenih študijev, se seznanili, med katerimi izbirnimi predmeti lahko izbirajo, in spoznali še pestro paleto izbirnih dejavnosti, projektov in ekskurzij. Kar nekaj bodočih srednješolcev, med njimi tudi nekaj iz Hrvaške, se je zanimalo za štiriletne srednješolske programe, spoznali so (ločeno po programih), kako poteka šolanje po programih tehnik optik in tehnik steklarstva. Ob tem velja omeniti, da dijaki praktično znanje pridobivajo na napravah in strojih, ki jih bodo uporabljali kasneje v službah. Predstavljeno pa jim je tudi bilo, kakšna je razlika med izobraževanjem tehnikov steklarjev in steklarjev po vajeniškem programu.

Šolski center Rogaška Slatina je edina srednja šola v Sloveniji, ki izobražujejo tehnike steklarje, steklarje in tehnike optike, in ker se za šolanje odločajo otroci iz vse Slovenije, pod njihovim okriljem deluje še sodoben dijaški dom. Dva oddelka pa razpisujejo za vedno aktualen program splošne gimnazije.

Oglas