Šolski center Rogaška Slatina obiskalo lepo število devetošolcev

Na Šolskem centru Rogaška Slatina so pripravili zanimiva informativna dneva, ki sta dijakom najprej postregla s kratkim kulturnim programom, sledile so predstavitve programov, pouka, obšolskih dejavnosti in dijaškega doma.

Ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina mag. Dubravka Berc Prah je predstavila šolo, ki v šolskem letu 2019/2020 razpisuje dva oddelka za gimnazijce ter po en oddelek za tehnike optike, tehnike steklarstva in steklarje (vajeniški program).

Svoje spomine na srednješolske dni so z mladimi delili nekdanji dijaki šole Armando Tratenšek, Ana Ferme in Peter Markovinovič.

Bodoči gimnazijci so izvedeli, zakaj je gimnazija še vedno tista, ki omogoča študij na večini želenih študijev, se seznanili, med katerimi izbirnimi predmeti lahko izbirajo, in spoznali še pestro paleto izbirnih dejavnosti, projektov in ekskurzij. Kar nekaj bodočih srednješolcev se je zanimalo za štiriletne srednješolske programe, spoznali so (ločeno po programih), kako poteka šolanje po programih tehnik optik in tehnik steklarstva. Ob tem velja omeniti, da dijaki praktično znanje pridobivajo na napravah in strojih, ki jih bodo uporabljali kasneje v službah. Predstavljeno pa jim je tudi bilo, kakšna je razlika med izobraževanjem tehnikov steklarjev in steklarjev po vajeniškem programu.

 

 

 

Oglas