Sneg je povzročil daljše zastoje

Napovedano močno sneženje je povzročilo številne zastoje na Štajerskem.

*Zaprt izvoz Celje-Center zaradi odstranjevanja tovornega vozila v okvari.
*V kraju Košnica na cesti podrto drevo, med Gorico pri Slivnici in Kozjim.
*Med Šentjurjem in Celjem prihaja do daljših zastojev.
*Na Pečici obtičalo tovorno vozilo, zastoji v obe smeri.
*Laško-Šentrupert nad Laškim, slabo očiščena cesta.
*Šentvid pri Grobelnem, upočasnjen promet.
*Med Spodnjimi Lažami in Lušečko vasjo je vozilo zdrsnilo s ceste.
*Na Cesti Zreče-Rogla prihaja do zastojev, spodnji del je poledenel.
*Na Križnem vrhu prihaja do zastojev.
*Promet skozi Hrastnik poteka upočasnjeno, zaradi podrtega drevja.
*Med Žalcem in Arnovskim gozdom obtičalo tovorno vozilo.
*Med Podplatom in Celjem daljši zastoji, promet pri delovni zapori usmerjajo ročno.
*Med Šmarjem pri Jelšah in Celjem prihaja do daljših zastojev.
*V Šentjurju pri Ferleževem mlinu vozilo v okvari, prihaja do daljših zastojev.
*V Stopčah pri Grobelnem obtičali tovorni vozili, prihaja do zastojev.
*Na izvozu Celje-Center (iz smeri Maribora) obtičalo tovorno vozilo. Nevarnost naleta.
*Med Šentjurjem in Planino, na Jezerskem klancu, prihaja do zastojev.
*Med Rimskimi toplicami in Zidanim mostom več prometnih nesreč, prihaja do zastojev.
*Med Kozjim in Šentjurjem pri kraju Prevorje obtičalo tovorno vozilo, prihaja do zastojev.

*Promet na cesti Vitanje-Dolič poteka izmenično enosmerno, (na Firerjevem klancu sta obtičali tovorni vozili). (ODPRAVLJENO!)
*Pri pošti v Celju je obtičalo tovorno vozilo (Mariborska). (ODPRAVLJENO!)
*Med Vitanjem in Zrečami, v Loški gori, prihaja do daljših zastojev, obtičalo je osebno vozilo. (ODPRAVLJENO!)
*Med Zečami in Zrečami, na Ulipijevem klancu, obtičalo osebno vozilo, prihaja do daljših zastojev. (ODPRAVLJENO!)
*Podrto drevo med Pečico in Poljčanami, promet poteka izmenično enosmerno, prihaja do zastojev. (ODPRAVLJENO!)
*Podrto drevo med Zečami in Zrečami, na Ulipijevem klancu, promet poteka izmenično enosmerno. (ODPRAVLJENO!)
*Podrto drevo med Frankolovim in Stranicami, prihaja do zastojev.(ODPRAVLJENO!)
*Zdrs tovornega vozila na klancu pred Stranicami. (ODPRAVLJENO!)
*Med Stranicami in Frankolovim je s ceste zdrsnil avtobus (vsi so nepoškodovani). (ODPRAVLJENO!)
*Zaprta cesta Zeče-Stranice.(ODPRAVLJENO!)
*Zdrs tovornega vozila med Frankolovim in Stranicami (ODPRAVLJENO!)

Današnje jutro v objektivih naših poslušalcev:

Oglas