Slovenske Konjice: Umrl je Štefan Strašek

Tik preden bi dopolnil 81 let je umrl Konjičan Štefan Strašek. Bil je ustanovitelj Mesarstva Strašek.

Foto: arhiv NOVIC

Od ustanovitve podjetja leta 1979 je Mesarstvo Strašek veljalo za enega najuspešnejših obrtniških podjetij na Konjiškem.
Štefan Strašek se je rodil v kmečki družini s sedmimi otroki. Že v rani mladosti se je srečal z delom, ki ga je oblikovalo in utrdilo, je nekoč povedal v intervjuju za NOVICE. Kot mlad fant se je pri stricu v Laškem izučil za mesarja. Kasneje je nekaj let delal v tujini, se dodatno izobraževal in se kot poslovodja za nekaj let zaposlil v konjiški zadrugi. Leta 1979 je ustanovil svoje podjetje, izgradil obrat za predelavo mesa, kasneje pa še prvo zasebno klavnico pri nas. Poleg mesarstva je imel kmetijo s 110 biki, gostinstvo in trgovino z mesarsko opremo. V letu 1992 je bilo pri njem zaposlenih 56 ljudi. V svojem obdobju je bil edini zasebni lastnik male klavnice v Sloveniji, ki je imela dovoljenje za uvoz in izvoz mesa, in solastnik Celjske klavnice. Mesarstvo Strašek je imelo podružnico v Bosni, izvažalo je na celoten nekdanji jugoslovanski trg, bilo eno prvih podjetij v panogi s certifikatom HACCP.
Že ob prelomu tisočletja je Strašek za lokalni časopis NOVICE poudaril, da se pogoji dela v tej dejavnosti z vstopom v Evropsko unijo bistveno spreminjajo in zaostrujejo, zato bo malim zelo težko preživeti. Žal se je njegova napoved uresničila in Konjice so ostale brez uglednega podjetja.
Štefan Strašek je bil izjemno deloven in družbeno odgovoren človek. Znan pa je bil tudi po tem, da si nikoli ni vzel dopusta. (V. M., N. K.)

 

Oglas