ŠENTJUR Skupina za digitalno ozaveščanje

Na pobudo šentjurskega občinskega svetnika Boštjana Lipnika naj bi v Šentjurju oblikovali strokovno skupino, ki bi preučila obstoječe načine ozaveščanja občanov o uporabi tehnologije.

Izdelali bi načrt, kako ljudi izobraziti o perečih temah, ki jih prinaša digitalizacija. Zlorab je vse več, žrtve digitalne nepismenosti so zlasti starejši, medtem ko mlade preveč privlačijo neprimerne vsebine.

V Razvojni agenciji Kozjansko, ki izvaja tovrstne programe v javnem interesu, pobudo podpirajo in se nameravajo s predlagateljem uskladiti in nadgraditi vsebine, pravi direktor agencije Jure Raztočnik. »V okviru ljudske univerze že izvajamo računalniška izobraževanja za odrasle in starejše. Z digitalnimi kompetencami ni nič narobe, saj gre svet v to smer. Je pa potrebno opozarjati na pasti digitalizacije in potencialnega popolnega nadzora nad njihovimi dejavnostmi.«

Več preberite v Celjanu.