ŠENTJUR poziv k prijavi škode ob neurju

Občina Šentjur je objavila poziv občanov, ki so v obdobju med 14. in 23. majem zabeležili škodo zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi, naj to prijavijo pristojnim službam.

V poštev pridejo zemljišča, stavbe, infrastruktura in vodotoki, prijave pa morajo do 14. junija oddati na sedežu občine.

Škode na kmetijskih pridelkih tokrat ne bodo popisovali, bo pa občinska komisija na osnovi zbranih prijav opravila oglede na terenu in ocenila škodo.