ŠENTJUR Obnovili vrtec na Planini

Na Planini pri Sevnici bodo jutri slovesno namenu predali razširjeno in obnovljeno enoto Vrtca Šentjur. Kakor ocenjujejo, gre za zelo pomembno pridobitev na področju predšolske vzgoje, v enoti pa bodo z novim šolskim letom združeni vsi malčki.

Naložbo, vredno več kot 1,3 milijone evrov, je v celoti pokrila Občina Šentjur, ki se je projekta lotila zaradi prostorske razbremenitve, saj so ob velikem vpisu otroke morali namestiti v sosednje prostore tamkajšnje osnovne šole.

Vrtec je tako dobil prizidek za ureditev dveh dodatnih oddelkov z vsemi potrebnimi spremljevalnimi programi (pisarna, garderobe in sanitarije za osebje, prostori za čistila, stranišče za invalide, shramba za zunanja igrala) in kuhinjo. Obstoječe enote so obnovljene in funkcionalno ter vizualno poenotene z novozgrajenimi, na novo so uredili inštalacije, preuredili skupni hodnik z garderobami, skladno z načrtom požarne varnosti so sanirali kotlovnico, na zunanjih površinah so namestili nove igralne in travnate površine ter dostopne poti s parkirišči vključno s prostorom za dostavo.

Enoto šentjurskega vrtca na Planini trenutno obiskuje 57 otrok, pet jih bo pogoje za vpis izpolnilo v prvih štirih mesecih prihodnjega leta.