ŠENTJUR Izšla je četrta Kulturna zaveza

Zveza kulturnih društev občin Šentjur in Dobje je objavila letni časopis z naslovom Kulturna zaveza. V njem so strnili celoletno kulturno dogajanje v občinah s poudarkom na pomembnih osebah in dogodkih, zajeti so tudi dobitniki kulturnih priznanj in nagrad.

Gre za četrto izdajo kulturnega časopisa, prva številka je izšla ob 50 letnici zveze, ustanovljene leta 1970. Posebno pozornost so avtorji namenili igralki Štefki Drolc, po rodu Ponkovljanki, katere stoletnico rojstva obeležujemo letos, 22. decembra pa se jo bodo spomnili na posebni slovesnosti v Ipavčevem kulturnem centru.

Več preberite v Celjanu.