ŠENTJUR Društvo Spominčica objavilo elektronsko knjigo o demenci

Šentjursko društvo Spominčica za pomoč osebam z demenco je objavilo spletno knjigo avtoric Zlate in Bine Felc, Katje Kovše in Mojce Stopar.

Namenjena je predvsem mlajšim, ki se šele seznanjajo z oblikami in pojavnostmi te bolezni.

Knjiga v 30 poglavjih med drugim obravnava bolezenske znake in pristop do ljudi z demenco, napisna je tudi v angleškem jeziku.

»K pisanju je avtorice vzpodbudila raziskava, ki je pokazala prevlado negativnega odnosa dijakov do demence, kar je gotovo tudi posledica njihove premajhne izobraženosti o tej bolezni«, je v recenziji besedila navedel prof. dr. David D. Vodušek.