ŠCRS: Prejemniki priznanja Blaža Kumerdeja

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) vsako leto podeli priznanja Blaža Kumerdeja posameznikom, skupinam ali institucijam za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Prejemnik cenjenega priznanja je za leto 2020 tudi Šolski center Rogaška Slatina (ŠCRS).

ŠCRS eden izmed šestih dobitnikov

Profesorice ŠCRS z ravnateljico mag. Dubravko Berc Prah, predstojnico celjske enote ZRSŠ mag. Špelo Drstvenšek in županom mag. Brankom Kidričem. Foto: arhiv ŠCRS

Priznanje se podeljuje za visoke dosežke pri zahtevnem delu z mladimi, za njihovo ustvarjalnost in inovativnost, za nove rešitve s področja načrtovanja in uresničevanja kurikuluma ter za širjenje idej v vseh oblikah informiranja in izobraževanja. Vsako leto podelijo le nekaj tovrstnih priznanj, med šestimi dobitniki za leto 2020 je tudi ŠCRS. » … je učeča se skupnost, ki opogumlja in spodbuja nenehno učenje vseh svojih članov z namenom izgrajevanja ključnih kompetenc, znanja in specifičnih veščin. To potrjujejo učni rezultati pri obeh maturah, na tekmovanjih v znanju in pri raziskovalnem delu ter pri razvoju ključnih kompetenc dijakov, ki se kažejo v številnih šolskih in obšolskih projektih, od koncertov in literarnih večerov do celovečernih predstav, s katerimi se predstavljajo širši javnosti,« so med drugim zapisali v obrazložitvi in ŠCRS označili tudi za odličen partner Zavoda pri uresničevanju ciljev. Priznanja so podelili ta ponedeljek v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Za ŠCRS ga je prevzela ravnateljica mag. Dubravka Berc Prah.

Več v novi številki Rogaških novic. (A. K.)

Oglas