ŠCRS: Dijaki 100 odstotno uspešni na poklicni maturi, kar štirje zlati

Vsi dijaki ŠCRS Rogaška Slatina so bili uspešni na spomladanskem roku poklicne mature. Štirje dijaki so postali zlati maturantje.

Izjemno. Tako bi lahko z eno besedo opisali rezultat dijakov Šolskega centra Rogaška Slatina (ŠCRS) na spomladanskem roku poklicne mature. K njej je pristopilo 23 dijakov, ki so zaključili izobraževanje v programu tehnik optik in 13 dijakov iz programa tehnik steklarstva. Prav vsi so maturo uspešno opravilo, kar štirim (Ana Podpeskar, Kaja Mušič, Klavdija Romih in Damir Porić) pa je uspelo doseči 22 ali 23 točk, kar pomeni, da so pridobili naziv zlati maturant oz. zlata maturantka. Visoko je tudi povprečno število vseh točk, ki so jih kandidati dosegli na maturi in sicer 17,28. Na ŠCRS je poklicno maturo opravljalo tudi pet kandidatov iz izobraževanja odraslih, štirje so jo uspešno opravili, eden pa je bil neuspešen pri enem izpitu.

Zaključni izpit

Na ŠCRS je letos izobraževanje zaključila tudi prva generacija vajencev v poklicnem programu steklar. Vseh šestih vajencev je ob koncu pouka izpolnjevalo pogoje za pristop k zaključnemu izpitu. Ta sestoji iz dveh enot, iz pisnega in ustnega izpita slovenščine ter izdelka oziroma storitve z zagovorom. Trije dijaki so za izdelek oziroma storitev z zagovorom izbrali pihanje stekla, dva dijaka strojno izdelavo steklenih izdelkov in en dijak brušenje stekla. Vsi dijaki so bili na zaključnem izpitu uspešni, povprečna ocena pa je bila 3,9 točke.

Več v petkovi številki Rogaških novic.

Oglas