ŠCRS: 100-odstotna uspešnost na splošni maturi

Po odličnih rezultatih na poklicni maturi so na ŠCRS v ponedeljek podelili še spričevala o uspehu na splošni maturi, ki jo ob zaključku izobraževanja opravljajo gimnazijci. Letošnja, že 18. generacija slatinskih gimnazijcev, je bila na zrelostnem izpitu zelo uspešna, saj je maturo opravilo vseh 27 kandidatov.

Pričakovani rezultati

Spomladanski rok splošne mature se je z maturitetnim esejem začel 4. maja in trajal do 23. junija. V tem času so dijaki opravljali izpite iz treh obveznih in dveh izbirnih predmetov. V povprečju so gimnazijci na ŠCRS dosegli 18,48 točke. K splošni maturi so pristopili tudi trije kandidati, ki so opravljali peti predmet oz. popravni izpit iz dveh predmetov, in tudi ti so izpite uspešno opravili. »Z rezultati smo zadovoljni, saj so taki, kot smo jih pričakovali glede na štiriletno delo dijakov v razredu in glede na zaključene ocene v 4. letniku. Sicer je pa dejstvo, da so vsi dijaki, ki so pristopili k opravljanju mature, maturo tudi uspešno opravili, res odlična stvar in zato vsem maturantom še enkrat še enkrat iskreno čestitam!« je o uspehu povedala ravnateljica mag. Dubravka Berc Prah. Kot je še pojasnila, so z rezultatom zadovoljni tudi maturanti in njihovi starši, saj so zbrali zadostno število točk za vpis na želene študijske programe. To so izpostavili tudi tisti, ki nameravajo študirati medicino, farmacijo in psihologijo, kjer so omejitve pri vpisu najvišje, in to jih na ŠCRS najbolj veseli. Več v novi številki Rogaških novic. (A. K.)

 

 

 

Oglas