Rezultati dodatnih meritev v okolici Uniorja še niso znani, kaj so še ugotovili inšpektorji?

Na območju zreškega Uniorja, kjer je konec oktobra prišlo do izpusta kromovih par v okolje, so prejšnji teden izvedli dodatne meritve. Rezultate še pričakujemo.

Prejšnji petek so inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) vendarle obiskali zreški Unior, kjer so 26. oktobra zaznali uhajanje par iz kadi za galvanizacijo. V omenjeni zmesi je bila tudi neznana koncentracija kromovega trioksida (po navedbah Uniorja gre za nizke koncentracije), deževje in veter pa sta jo zanesla na vozila v bližnji okolici.
Inšpektorji so šele pred dnevi obiskali podjetje in izvedli izredni pregled.
Ta je pokazal, da je Unior izvedel vse ukrepe, ki so zahtevani v okoljevarstvenem dovoljenju. “Ustavil je proizvodno linijo in o dogodku obvestil pristojnega inšpektorja Inšpekcije za okolje in prostor. Ni pa obvestil Centra za obveščanje in Ministrstva za okolje,” so nam sporočili z IRSOP.
Unior so v petek obiskali tudi predstavniki Agencije za okolje in začeli z ugotavljanjem morebitnega nastanka okoljske škode. Rezultati dodatnih meritev vzorcev iz tal, ki so jih opravili, še niso na voljo.
Podjetje bo zaradi zagotovitve večje varnosti procesa, ki bi še dodatno preprečevala ponovitev tovrstnega dogodka, izvedlo dodatne varnostne ukrepe, med drugim omejitev maksimalnega pretoka zraka.

Podrobnejša pojasnila inšpektorjev

Z IRSOP so o ugotovitvah izrednega pregleda podrobneje sporočili:
“V Uniorju je 26. oktobra 2022 prišlo do izrednega dogodka, in sicer do nenadzorovanih emisij snovi v zrak iz naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov. Izredni dogodek je nastal zaradi nepravilnega delovanja naprave za čiščenje odpadnih plinov iz postopka kromiranja izdelkov.
V napravo za čiščenje odpadnih plinov se vodijo odpadni plini iz galvanski liniji za kromiranje izdelkov, ki vsebujejo kapljice vodne raztopine kromove (VI) kisline. Ta se uporablja kot elektrolit pri procesu kromiranja izdelkov. V čistilni napravi se kapljice vodne raztopine kromove (VI) kisline zadržijo in vračajo nazaj v proces, očiščeni odpadni plini pa se skozi definiran izpust odvajajo v okolje. Na izpustu očiščenih odpadnih plinov iz čistilne naprave se mora v skladu z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja izvajati obratovalni monitoring emisij snovi v zrak. Dopustna vrednost kroma in njegovih spojin na izpusti odpadnih plinov iz čistilne naprave, je 1 mg/m3, dopustna vrednost spojin Cr6+, razen barijevega in svinčevega kromata, pa je 0,05 mg/m3.
26. oktobra 2022 se zaradi nepravilnega delovanja čistilne naprave, iz odpadnih plinov niso izločile vse kapljice kromove VI kisline, ampak so se skupaj z odpadni plini odvajale skozi izpust v okolje.
Inšpektor za okolje je na pregledu ugotovil, da je upravljavec naprave takoj, ko je to ugotovil (kapljice na bližnjih avtomobilih), izvedel vse ukrepe, ki so zahtevani v okoljevarstvenem dovoljenju. Ustavil je proizvodno linijo in o dogodku obvestil pristojnega inšpektorja Inšpekcije za okolje in prostor. Ni pa obvestil Centra za obveščanje Republike Slovenije (CORS) in Ministrstva za okolje (MOP).
Po izvedbi ukrepov, s katerim je zagotovil pravilno delovanje čistilne naprave, je proizvodna linija pričela z obratovanjem dne 7. novembra 2022. Takrat je pooblaščenec, družba Talum inštitut d. o. o., Kidričevo, izvedla meritve emisije snovi v zrak in meritve onesnaženosti tal na lokaciji naprave ter v okolici naprave. Dne 17. novembra 2022 je isti pooblaščenec na napravi izvedel prve meritve emisije snovi v zrak in še enkrat meritve onesnaženosti tal z dodatnimi merilnimi mesti. Poročila o rezultatih navedenih meritev še niso na razpolago.
Upravljavec naprave bo zaradi večje varnosti procesa, ki bi še dodatno preprečevala ponovitev izrednega dogodka, izvedel dodatne varnostne ukrepe (omejitev maksimalnega pretoka zraka).” (N. K.)

 

 

Oglas