Razvijajo inovativno računalniško igro za otroke

MFPSNa Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) v Celju v sodelovanju s partnerji razvijajo inovativno računalniško igro za otroke, namenjeno krepitvi ključnih podjetniških kompetenc in razvijanju podjetniške miselnosti pri otrocih.

Triletni projekt Mali veliki podjetniki (LittleBigEntrepreneurs), ki ga bodo sklenili letos avgusta, je usmerjen v učenje podjetnosti. Namenjen je otrokom, učiteljem in organizacijam, ki delujejo na področju izobraževanja.

Osrednji cilj projekta je razviti inovativno računalniško igro za otroke, ki s pristopom ustvarjalnega razmišljanja krepi ključne kompetence podjetnosti, razvija kreativnost in podjetniško miselnost pri otrocih.

»Konkurenčnost in inovativnost evropskega gospodarstva sta odvisni od podjetništva. Vedno bolj se zavedamo potenciala mladih, da začenjajo in razvijajo lastne poslovne ali družbene iniciative, s čimer postajajo inovatorji na območjih, kjer živijo in delajo. Zato sta razvoj in spodbujanje podjetniškega izobraževanja že vrsto let eden ključnih ciljev Evropske unije in držav članic. Pomembno je poiskati nove in učinkovite pristope za vključevanje podjetniškega razmišljanja v življenje otrok tako v formalnem kot neformalnem učenju, digitalno podkrepljeno učenje skozi igro pa pri otrocih dodatno krepi interes za učenje,« pojasnjuje izvajalec projekta s strani MFDPŠ, prof. dr. Valerij Dermol.

Poleg učne računalniške igrice so sodelujoči pri projektu izdelali priročnik, ki bo v pomoč tudi učiteljem, da se bodo lahko posebej usposobili za spodbujanje podjetništva pri učencih.

Oglas