Program Svit lahko reši 200 življenj letno!

Na širšem Celjskem se v Program Svit v povprečju odzoveta slabi dve tretjini vabljenih oseb.

Na tem območju beležijo upadanje novih primerov raka debelega črevesa in danke, odzivnost v program pa želijo še povišati. Razlike med 35 občinami te zdravstvene regije so namreč precejšnje, so opozorili na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Učinkovit program

Da je državni presejalni program učinkovit, priča podatek, da novi primeri raka debelega črevesa in danke upadajo, prav tako beležijo nižjo umrljivost zaradi te vrste raka. Program je namenjen odraslim od 50. do 74. leta starosti, ki so v program vabljeni vsaki dve leti.
“V desetih letih smo v zdravstveni regiji Celje s pomočjo Programa Svit pri 368 osebah odkrili raka na debelem črevesu in danki, in to večinoma v začetnem stadiju bolezni, ko dodatno onkološko zdravljenje ni bilo potrebno.
Poleg tega so pri kolonoskopijah 3.372 osebam odkrili napredovane adenome (polipe), jih odstranili in s tem pri teh osebah preprečili, da bi se rakava bolezen morebiti razvila,”
je povedala prim. Nuša Konec Juričič, specialistka socialne medicine in javnega zdravja s celjske enote NIJZ.

“Redno sodelovanje v programu je bistveno, saj spremembe, ki nastanejo na sluznici črevesa in se kasneje lahko razvijejo v bolezen, ne krvavijo vedno. Prav z rednim sodelovanjem vsaki dve leti lahko razvoj morebitne bolezni preprečimo ali jo odkrijemo dovolj zgodaj, ko je zdravljenje lahko uspešnejše,” je opozorila Tatjana Škornik Tovornik, regijska koordinatorica preventivnega Programa Svit.
Torej ko prejmete vabilo iz Programa Svit, se je nanj smiselno odzvati.

Vsaj 70 odstotkov

Kljub razmeroma dobri odzivnosti v regiji bodo aktivnosti še naprej usmerjene k motiviranju vseh vabljenih, ki imajo morebitne zadržke glede sodelovanja, še zlasti moških. Še vedno namreč ostaja precejšnja razlika v odzivnosti med moškimi in ženskami (ženske so za približno 10 odstotkov odzivnejše kot moški). Na Območni enoti NIJZ si želijo, da bi se v regiji in vseh obči-nah približali dolgoročnemu cilju vsaj 70-odstotne odzivnosti.
Najvišjo odzivnost v zdravstveni regiji Celje je v letu 2019 sicer dosegla Občina Gornji Grad (74,2), najnižjo pa Bistrica ob Sotli (52).
Več o programu na SPLETU.
(N. K., Foto: Program Svit in arhiv)

Odzivnost v Program Svit po občinah zdravstvene regije Celje, 2019

 

Oglas