Prof. dr. Bojan Tepeš: “Država bi morala biti vesela zasebne iniciative v zdravstvu”

Prof. dr. Bojan Tepeš je vrhunski gastroenterolog, že iz otroških let ga spremljata vedoželjnost in težnja po raziskovanju. Predstavljata gonilo njegovega dela, ki je cenjeno doma in v tujini.

Kdaj se je porodila želja za zdravniški poklic?
Že zelo zgodaj. Bil sem radoveden otrok. Odraščal sem v čudoviti družini, bili smo štirje: stara mama, oba starša in jaz. Že v osnovni šoli me je zelo zanimala narava, zanimal me je človek. V gimnaziji v Celju sem začutil željo po študiju medicine, željo po pomoči sočloveku.

Vseskozi ste, kot pravite, imel tudi veliko željo po raziskovanju.
Tako sem se že v tretjem letniku gimnazije udeležil raziskovanega tabora v Strunjanu. V tretjem letniku študija medicine v Ljubljani sem prejel Univerzitetno Prešernovo nagrado za znanstveno raziskovalno delo študentov. Želja po odkrivanju novega, po učenju in raziskovanju je bila v meni prisotna od nekdaj, še danes je ta želja zelo prisotna.

Ste specialist internist gastroenterolog. Zakaj ta specializacija?
Med študijem medicine v Ljubljani sem po končanem 3. letniku poleti nekaj časa delal v Zdravilišču Rogaška – Zdravstvo. Tam sem spoznal prof. dr. Herberta Završnika, ki me je navdušil za gastroenterologijo. Gastroenterologija vedno ponuja veliko novosti, razvoj medicine in medicinske opreme na področju gastroenterologije je hiter.
Ob tem je to specializacija, ki ti omogoča, da lahko veliko narediš sam, ne samo endoskopske in ultrazvočne preiskave, ampak tudi manjše endoskopske operativne posege. To me veseli.

Po študiju ste se zaposlili v Zdravilišču Rogaška – Zdravstvo in v njem delali 25 let.
Četrt stoletja ni kratka doba. Od tega sem bil tudi 9 let direktor in strokovni direktor podjetja. Od leta 2007 pa sem zaposlen v svojem podjetju Abakus medico, DC Rogaška.
Če primerjam pogoje dela na začetku moje kariere in danes, je razlika velika. Medicinska oprema se tehnološko izboljšuje, prav tako znanje. Seveda so še druge razlike. V Zdravilišču Rogaška – Zdravstvo sem bil odgovoren za 138 ljudi, za številna področja dejavnosti podjetja.
Sedaj pa imam nekoliko več časa za raziskave, pisanje člankov in predavanja tako v Sloveniji kor tudi tujini. Vodim tudi več domačih raziskovalnih projektov, vpet sem v nekaj mednarodnih raziskav.

Specializacijo iz interne medicine sem končal v Ljubljani, subspecializacijo iz gastroenterologije in hepatologije pa v Zagrebu. V Zagrebu sem tudi leta 1993 magistriral s temo Določitev lokalne zamejitve raka rektuma z uporabo endorektalnega ultrazvoka. Doktorat sem obranil na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1997 s temo Analiza sprememb pri ulkusnih bolnikih po eradikaciji bakterije Helicobacter pylori.
Leta 1999 sem bil izvoljen v naziv docent na Medicinski fakulteti v Ljubljani, v naziv izrednega profesorja sem bil izvoljen v letih 2005 in 2010, redni profesor pa sem postal leta 2015. Kot vabljeni predavatelj sem predaval tudi na Medicinskih fakultetah v Parmi, Zagrebu, Rijeki, Mostarju in Osjeku.

Poudariti velja, da ste leta 2012 kot prvi v Sloveniji prejeli evropsko specializacijo iz gastroenterologije in hepatologije. Vaše znanje cenijo mnogi.
V letih od 2013 do 2017 sem bil predsednik Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo ( SZGH), član predsedstva SZGH sem od leta 1997 do danes, v letu 2017 sem postal član Slovenske medicinske akademije, v letu 2019 sem prejel naziv Višji svetnik Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.
Od leta 2012 sem Nacionalni koordinator Europskega registra za zdravljenje Helicobacter pylori, član programskega sveta Nacionalnega programa za preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka debelega črevesja in danke SVIT in nadzornik endoskopskega dela programa sem od ustanovitve programa. V SZGH sem nosilec programa Prevencije raka želodca v Sloveniji.

(Intervju si v celoti preberite v tiskani izdaji Rogaških NOVIC).