Poti pri Lovrenških jezerih bodo obnovili in dogradili

Poleti. Poti pri Lovrenških jezerih na Rogli bodo dogradili in obnovili julija, pripravljajo še več novosti.

Z deli na območju Lovrenških jezer bodo začeli v tem poletju, predvidoma julija, in jih končali nekje v mesecu dni.
“Z novo in obnovljeno pohodno infrastrukturo na označenih in obstoječih planinskih poteh na širšem območju Lovrenških jezer želijo občutno zmanjšati hojo izven označenih poti, kar bo prispevalo k izboljšanju stanja ohranjenosti barjanskih gozdov,” so sporočili z Občine Zreče.
Na javno naročilo za izvedbo se je sicer prijavil le en izvajalec, JURles Jurij Višnar, pogodbo z njim so pred dnevi že podpisali. Dela so ocenjena na dobrih 48 tisoč evrov. Ker jih zaradi občutljivosti območja (rastišče divjega petelina in ruševca) ni mogoče izvajati med 1. marcem in 30. junijem, bodo z obnovo in gradnjo poti na Lovrenških jezerih začeli julija. Če bodo vremenske razmere dopuščale, bodo končana v mesecu dni.

740 novih brun

Obstoječe poti v dolžini slabih 270 metrov bodo obnovili, odstranili stara bruna, namestili nova in uredili nekaj izogibališč. Dogradili bodo 300 metrov nove poti od Lovrenških jezer proti Mašin žagi. Skupaj bodo porabili 740 kosov lesa počasi raslega macesna. Pot bo široka 80 centimetrov, pri izogibališčih pa 100.

Tudi ograja, table, totemi, …

Bernarda Kamenšek: Lovrenška jezera

Dela na območju Lovrenških jezer sodijo v sklop projekta Pohorka. Predvidevajo, da bodo letos izdelali še interpretacijski načrt na območju Lovrenških jezer in izvedli mulčenje panjev za manjše zaraščanje pohorskih planj.
V sklopu projekta pa je predvidena še postavitev 500 metrov dolge ograje za ločevanje košene in pašne površine, novelacija vsebin in zamenjava poškodovanih obstoječih informacijskih tabel na lokaciji razglednega stolpa – območje Lovrenška barja, priprava interpretacije z interaktivnim pristopom, da bi obiskovalcem na zanimiv način predstavili dvoživke, načrtujejo izdelavo lesnih totemov za označevanje mirnih con (20 novih z oznakami in nadgradnja 10 obstoječih) in nabavo opreme za interpretacijski center na Rogli.
Projekt Pohorka, ki se izvaja v treh regijah, financirata država in Evropska unija. Občina Zreče je ena od partnerjev projekta, ki je skupaj vreden več kot dva milijona evrov. Zrečani so za omenjene aktivnosti pridobili skoraj 350 tisočakov. To je edini projekt Občine Zreče, ki je v celoti financiran iz državnih in evropskih sredstev.
Foto: arhiv

 

Oglas