Posodobitev zbiralnic odpadkov

 

Sodobna komunalna infrastruktura. Podzemne in nadzemne zbiralnice odpadkov so prijaznejše do okolja.

Nove lokacije. V Mestni občini Celje skupaj z javnim podjetjem Simbio skrbijo za posodabljanje zbiralnic odpadkov.

V času naraščajočih okoljskih izzivov pri ravnanju z odpadki je zelo pomembno iskanje inovativnih rešitev. Med številnimi pristopi k trajnostnemu upravljanju z odpadki posebej izstopajo podzemne in nadzemne zbiralnice odpadkov. Slednje obetajo bolj prijazno prihodnost zbiranja odpadkov, saj z naprednimi rešitvami ne le izboljšujejo estetiko urbanih prostorov, ampak tudi zmanjšujejo negativne vplive na okolje ter spodbujajo trajnostno ravnanje.

Od prvih korakov do danes

Tudi letos bodo v Mestni občini Celje (v nadaljevanju MOC) skupaj z javnim podjetjem Simbio nadaljevali s posodabljanjem infrastrukture za ločeno zbiranje odpadkov in umeščanjem podzemnih in nadzemnih zbiralnic. Letos načrtujejo postavitev dveh podzemnih in sedmih nadzemnih zbiralnic odpadkov. S sodobnejšo komunalno infrastrukturo bodo prispevali k čistejšemu okolju in lepšemu videzu mesta.

Kje jih bodo postavili letos?

Kot so povedali na MOC, z aktivnostmi urejanja infrastrukture za ločeno zbiranje odpadkov nadaljujejo tudi v tem letu. »Nov način zbiranja je bil dobro sprejet. Z združevanje odjemnih mest se sprosti prostor, kjer so doslej stali klasični zabojniki. V starem mestnem jedru, kjer smo uredili podzemne ali nadzemne zbiralnice, smo z dvorišč stavb umaknili zabojnike in s tem izboljšali kakovost bivanja stanovalcev,« je povedal Tadej Ferlež, vodja sektorja za zbiranje in odvoz odpadkov v javnem podjetju Simbio.

Letos so bile postavljene že štiri nove nadzemne zbiralnice (v Goriški in Pucovi ulici), predvidene pa so še izgradnje v mestnih četrtih Kajuh, Slavko Šlander in Nova vas. Nadzemnice sestavlja komplet petih zbiralnikov za ločene frakcije, s prostornino od 2250 do 3750 litrov. Prav tako letos načrtujejo še izgradnjo dveh podzemnih zbiralnic, ki bosta nameščeni v Razlagovi ulici, prva nasproti Fotohiše Pelikan, druga pa v bližini Vodnega stolpa. Več o tem pa v Celjanu.