Polnočna neurja odkrivala strehe, podirala drevesa in elektro drogove, strela povzročila požar

Polnočna neurja so zopet povzročila ogromno nevšečnosti.

Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje je močno neurje z vetrom, ponekod orkanskim, širše Celjsko območje zajelo okoli polnoči.

Konjiško, Zreško: razkrilo streho na šoli, strela zanetila požar

Razkrita streha na OŠ Loče.

Orkanski veter je na Konjiškem razkril več stanovanjskih in drugih objektov, med drugim streho osnovne šole v Ločah, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Aktivirani so gasilci PGD Slovenske Konjice, Loče, Zbelovo, Žiče, Tepanje, Draža vas in PGE Celje, ki še odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkrite strehe in z odstranjevanjem podrtih dreves vzpostavljajo prometne povezave, dežurni elektro podjetja pa vzpostavljajo električne vode.

Foto: PGD Loče

Do 5.30 ure je zabeleženih najmanj 9 lokacij, predvideva se še višje število le teh. Okrog 1.14 ure je v Spodnjem Grušovju strela udarila v gospodarsko poslopje in zanetila požar. Posredovali so gasilci PGD Tepanje, Slovenske Konjice, Loče, Draža vas in Žiče, ki so požar omejili in pogasili. Ogenj je objekt v celoti uničil.
Okrog 23.36 ure je neurje zajelo območje občine Zreče. Orkanski veter je na treh lokacijah podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave. Posredovali so gasilci PGD Zreče in PGD Stranice ki so drevesa odstranili in ponovno vzpostavili prometne povezave.

Celje

Okrog 23.30 ure je območje občine Celje zajelo močno neurje z vetrom in nalivom. Orkanski veter je v Gorici pri Šmartnem in v Ločah podrl drevesa preko cest in prekinil prometno povezavo. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Lopata, ki so drevesa odstranili in ponovno vzpostavili prometne povezave.

Bistriško

Močno neurje s hudim vetrom povzroča težave tudi v Slovenski Bistrici. S Komunale Sl. Bistrica sporočajo, da zaradi polomljenega drevja in vejevja odsvetujejo gibanje in zadrževanje v grajskem parku v Slovenski Bistrici, prav tako tudi v drugih parkih – pri občini, zdravstvenem domu in drugod.
Torej – izogibajte se parkovnih površin, dokler ne odstranijo polomljenega drevja ter vejevja.

Obsotelje in Kozjansko 

Okrog 00.11 ure je območje občine Šentjur zajelo močno neurje z vetrom in nalivom. Orkanski veter je razkril večje število stanovanjskih in drugih objektov, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Najhujše je v okolici Ponikve. Aktivirani so gasilci PGD Ponikva, Dramlje, Dolga Gora, Lokarje, Kalobje, Planina, Slivnica in Šentjur, ki odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkrite strehe in z odstranjevanjem dreves vzpostavljajo prometne povezave, dežurni Elektra Celje pa vzpostavljajo električne vode. Do 5.30 ure je zabeleženih najmanj 30 lokacij, predvideva se bistveno višje število le teh.

Okrog 00.41 ure je območje občine Šmarje pri Jelšah zajelo močno neurje z vetrom in nalivom. Orkanski veter je razkril dva stanovanjska objekta, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Aktivirani so gasilci PGD Šmarje pri Jelšah Sladka Gora in Šentvid, ki odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkrito streho in z odstranjevanjem podrtih dreves vzpostavljajo prometne povezave, dežurni Elektra Celje pa vzpostavljajo električne vode. Do 5.30 ure je zabeleženih najmanj 11 lokacij, predvideva se še višje število le teh.

Okrog 00.25 ure je območje občine Rogaška Slatina zajelo močno neurje z vetrom in nalivom. Orkanski veter je razkril več stanovanjskih in drugih objektov, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Aktivirani so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, Rogaška Slatina in Kostrivnica, ki odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkrite strehe in z odstranjevanjem podrtih dreves vzpostavljajo prometne povezave, dežurni Elektra Celje pa vzpostavljajo električne vode. Do 5.30 ure je zabeleženih najmanj 13 lokacij, predvideva se še višje število le teh.

Okrog 00.19 ure je območje občine Rogatec zajelo močno neurje z vetrom in nalivom. Orkanski veter je razkril en stanovanjski in en kmetijski objekt, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. V Trških Gorcah se je na cesto sprožil plaz. Aktivirani so gasilci PGD Rogatec, ki odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkriti strehi in z odstranjevanjem dreves vzpostavljajo prometne povezave, dežurni elektro podjetja pa vzpostavljajo električne vode. Do 5.30 ure je zabeleženih najmanj 11 lokacij.