Podjetje GIC Gradnje začelo z deli na razširitvi potniškega terminala

Ta mesec je slatinsko podjetje GIC gradnje začelo z gradnjo novega potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Objekt bo po načrtu končan do poletja 2021.

Novi potniški terminal odpravlja ozka grla in izboljšuje standard za potnike in za zaposlene. 17,3 milijona evra vredna investicija bo predvidoma zgrajena v dveh letih. Objekt bo zgradilo podjetje GIC Gradnje iz Rogaške Slatine, sprojektirali pa so ga v arhitekturnem biroju Plan B.

Fraport Slovenija in GIC Gradnje sta 17,3 milijona evra vredno pogodbo podpisala 27. junija 2019, takoj po podpisu pa so stekla pripravljalna dela, med katere poleg priprave terena in dokumentacije ter določenih rušitvenih del sodi še ureditev notranjega cestnega omrežja in preureditev dela manevrskih površin. Javno naročilo za GOI dela (GOI označuje stroške gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del) je bilo prvo in najbolj kompleksno. Za zaključek projekta bodo oddali še nekaj javnih naročil, njihova skupna vrednost pa se ocenjuje na štiri milijone evrov.

Zmago Skobir, poslovodni direktor Fraporta Slovenija, je ob predstavitvi povedal: »Premišljena vlaganja v infrastrukturo izboljšujejo standard za potnike in za uporabnike letališča ter izboljšujejo konkurenčnost ljubljanskega letališča. Ponovno dokazujejo, da je Fraport strateški lastnik, ki drži obljubo, dano ob vstopu na slovenski trg, in sicer, da bo dolgoročno skrbel za povečevanje prometa, odpiranje novih delovnih mest in posodabljanje letališke infrastrukture.«

Z novim terminalom bodo na ljubljanskem letališču odpravljena ozka grla obstoječe infrastrukture. Sedanji potniški terminal bo tudi po odprtju novega s preureditvami in obnovo ostal v funkciji. Dodano mu bo 10.000 m² novih površin, vključno z novo odhodno halo, 14 prijavnimi okenci (skupaj jih bo 22), petimi linijami za varnostne preglede, v prvi fazi dvema trakovoma za prevzem prtljage, novo sortirnico prtljage, veliko brezcarinsko trgovino in novim poslovnim salonom ter tudi s prenovljeno gostinsko ponudbo in promocijskimi površinami. Zmogljivost bo s 500 povečana na 1.250 potnikov na uro.

Direktor izvajalca GOI del Ivan Cajzek je povedal: »Izgradnja novega potniškega terminala na Brniku za naše podjetje predstavlja poseben izziv, tako po zahtevnosti kot tudi po velikosti in namembnosti objekta, ki bo po uspešnem zaključku del nova in pomembna referenca v nizu uspešno dokončanih projektov, ki smo jih izvajali v preteklih 30 letih. Dolgoletne bogate izkušnje in skrbno načrtovani pristop pa so skupaj z lastnimi in usposobljenimi kadri zagotovilo, da bomo projekt končali v predvideni kvaliteti ter v zahtevanih rokih.«

Oglas