Pilotni projekt Od odpadkov do energije

Učenci 8. razredov III. OŠ Celje so v sklopu naravoslovnega dne sodelovali v pilotnem projektu Od odpadkov do energije.

Gre za program spodbujanja odgovornega ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje, katerega cilj je izboljšati znanje na področju okoljskih vprašanj, s poudarkom na razvoju veščin za zmanjševanje količin odpadkov.

Projekt so izvedli prvič, v prihodnjem šolskem letu pa se bo nadaljeval v vseh 8. razredih osnovnih šol v Mestni občini Celje. Tako bodo vse generacije celjskih otrok spoznale celoten krogotok odpadkov – od njihovega nastanka do vseh vrst predelav, s poudarkom na termični obdelavi odpadkov, ki je edinstvena v Sloveniji.

Kako do manj odpadkov?

Skladno s ciljem projekta – izboljšati znanje na področju okoljskih vprašanj, predvsem pa aktivnosti za razvoj veščin za zmanjševanje količin odpadkov – so se učenci pred začetkom terenskih ogledov seznanili z načini preprečevanja nastajanja in ponovne uporabe odpadkov. V skupinah so zapisali svoje zelo zanimive predloge, kaj lahko naredimo sami, da bi bilo odpadkov manj. Če ne moremo preprečiti nastajanja vseh vrst odpadkov, je pomembno, da tiste odpadke, ki se jih da reciklirati, ločeno zberemo in odložimo v pravi zabojnik. V tem so se učenci tudi sami preizkusili in pokazali, kako znajo pravilno in tudi hitro razvrstiti različne odpadke, ki vsakodnevno nastajajo v naših gospodinjstvih, v šoli ali službah.

Mladi so v sklopu projekta obiskali številna celjska podjetja, kjer so se seznanili z delovanjem.