Peter Ločnikar s Skomarja, najskrbnejši lastnik gozda na Celjskem, zrcali tisočere vrline Pohorja

Peter Ločnikar s Skomarja vzorno skrbi za 68 hektarjev pohorskega gozda med 700 in 1.300 metri nadmorske višine.

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je že 24. izbral najbolj skrbne lastnike slovenskih gozdov. Med njimi je Peter Ločnikar s Skomarja, ki je bil izbran za najskrbnejšega lastnika gozdov minulega leta na Celjskem.
Peter ali Pero, kot ga kličejo prijatelji, je doma sredi Zreškega Pohorja, v bližini vasi Skomarje. Mož in skrben oče treh otrok skrbi za 68 hektarjev gozda in 8,5 hektarjev drugih kmetijskih površin.
Priznanja Zavoda za gozdove se je zelo razveselil, saj ga razume kot potrditev in priznanje njegovemu dosedanjemu delu v gozdu. »Tudi drugi lastniki gozdov na našem območju so zelo skrbni, trudimo se, da so gozdovi lepo urejeni in negovani, da so gozdovi na našem območju ‘v dobri kondiciji’,« je med drugim povedal za Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE.

Neprecenljiva dota

Vodja konjiške enote Zavoda za gozdove Bojan Bračič je o Petru zapisal:
»V njem se zrcalijo tisočere najboljše vrline Pohorja, kot so skromnost, pridnost, volja in ponos, ki so tako značilne za pohorske ljudi. Tradicijo dobrega in skrbnega gospodarjenja z gozdom, kot tudi prva znanja in izkušnje v zvezi z delom v gozdu, je prejel kot doto, neprecenljive vrednosti po svojem še živečem očetu Slavku. S podedovanim spoštljivim odnosom, ljubeznijo do gozda in dela v njem daje vsem najlepši zgled.«
Daljši prispevek bo objavljen v novi številki časopisa, ki izide v četrtek. (N. K.)

Oglas