OŠ Pod goro dobitnica Jabolka kakovosti za evropske projekte

OŠ Pod goro Slovenske Konjice je prejšnji teden s strani CMEPIUSA (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) prejela nagrado za najbolj izstopajoče zgodbe mednarodnega sodelovanja – Jabolko kakovosti 2018.

Že trinajsto leto zapored so jih podelili ustanovam, ki s svojo vpetostjo v mednarodno sodelovanje zagotavljajo doseganje kriterijev kakovosti in ustvarjajo učinke, ki vplivajo na strokovni razvoj izobraževalcev, njihovo povezovanje in oblikovanje timov ter na razvoj samih ustanov, ki v projektih sodelujejo. »Vesela sem tega priznanja, saj nam po več letih udeležbe na evropskih projektih daje povratno informacijo, da delamo dobro in da gremo v pravi smeri. Zagotovo je to znanje, ki nam širi obzorja in s katerim lahko v svoje delo uvajamo novosti in izboljšave,« je povedala ravnateljica Darja Ravnik. Najbolj pomembno pa se ji zdi, da s tem izboljšujejo kvaliteto izobraževanja in da so učinki ter napredek vidni tudi pri učencih.

V sklopu evropskih projektov so se strokovni delavci že izobraževali na Češkem, Slovaškem, Hrvaškem, Portugalskem, v Angliji, Nemčiji, na Danskem in Finskem. Koordinator evropskih projektov Dominik Trstenjak je razložil, da bodo januarja na šolo sprejeli udeležence, tako učence kot učitelje, projekta Evropa programira, kjer sodelujejo šole iz Španije, Italije in Nemčije. Pokazali jim bodo lepote mesta in države, približali kulturno dediščino ter jim predali znanje in izkušnje zaposlenih. Posledično bodo poskrbeli tudi za visoko kakovostno poučevanje na vseh vključenih šolah. In kaj je dejal ob prestižni nagradi? »Jabolko kakovosti je rezultat znanj in izkušenj vseh zaposlenih, ki se vsakodnevno trudijo izboljšati izobraževalni proces na šoli.
Pridobljene kompetence nam omogočajo, da kvalitetno razširimo znanja na zaposlene in učence, posledično pa tudi na starše in lokalno skupnost. Zadovoljstvo in ponos sta občutka, ki me spremljata ob prejemu nagrade. Vsi pozitivni odzivi okolice pa pomenijo dodatno motivacijo in hkrati odgovornost za nadaljnje delo.« Sicer pa so s strani CMEPIUSA podelili po 2 nagradi v osnovnošolskem, poklicnem ter visokošolskem izobraževanju in v izobraževanju odraslih.


Povzetek obrazložitve nagrade:
»Projekt Povezani v drugačnosti konjiške OŠ Pod goro odlikuje odlično zastavljen in izveden prenos uporabnih znanj in metod dela na ravni organizacije in lokalne skupnosti. V pričujočem projektu je bila glavnina mobilnosti izvedena z namenom pridobivanja znanj s področja izobraževanja oseb z motnjami avtističnega spektra in oseb z različnimi ostalimi motnjami, s katerimi se srečujejo strokovni delavci šole. Najbolj odmeven rezultat projekta je izgradnja senzorne sobe in igralnice, ki je ne uporabljajo samo na šoli, temveč je na voljo tudi ostalim uporabnikom iz lokalnega okolja. Z novo pridobljenim znanjem se je izboljšalo delovno okolje tako za zaposlene kot učence. Posledično povečujejo možnosti za strokovni razvoj, motiviranost in zadovoljstvo pri vsakdanjem delu strokovnih delavcev, vse skupaj pa vpliva tudi na blaginjo učencev

Foto: Klemen Razinger

Oglas