Občina Vitanje v nakup nepremičnin v središču kraja

Kmetijsko gozdarska zadruga Slovenske Konjice ima v Vitanju nekaj nepremičnin, ki jih namerava prodati. Gre za nekdanje skladišče zadruge pri Rupnikovi hiši, dve stanovanji (eno in dvosobno) na Grajskem trgu 1 ter dvorišče ob tem objektu. Zato so vitanjski svetniki razpravljali, ali je smiselno, da Občina Vitanje izkoristi predkupno pravico in gre v nakup nepremičnin. Kljub nekaterim pomislekom, je večina svetnikov nakup odobrila. Za vse nepremičnine skupaj bo Občina odštela 80 tisoč evrov, kar je bistveno manj od prvotno postavljene cene, sredstva v ta namen pa bo črpala iz naslova višje povprečnine. Kot je še povedal župan Slavko Vetrih je stavba na Grajskem trgu 1, v katerem sta omenjeni stanovanji, v slabem stanju, zato se bodo lahko kot novi lastniki prijavili na razpis za sofinanciranje prenove strehe in fasade. Ni pa še jasno, kaj bo Občina naredila z nekdanjim skladiščem zadruge. Župan zagotavlja, da obstaja kar nekaj možnosti, ki naj bi jih sčasoma dorekli. Razmišljanja o tem, da bi objekt podrli in na tem mestu uredili parkirišča, ni bil deležen odobravanja svetnikov.