Občina Slovenska Bistrica bo še do konca marca sofinancirala pomoč starejšim v projektu Dom doma

Občina Slovenska Bistrica bo še prihodnje tri mesece sofinancirala projekt Dom doma. Tako so sklenili na dopisni seji občinskega sveta, ki je potekala minulo sredo.
Projekt Dom doma so v občini začeli izvajati junija 2020 s pomočjo sredstev Ministrstva za zdravje. S projektom so zagotovili integrirano oskrbo starejših nad 65 let in jim omogočili čim daljše samostojno bivanje v domačem okolju. Za uporabnike so bile storitve brezplačne. Toda po dveh letih se je projekt zaključil, s tem je presahnil tudi vir financiranja.
Da bi storitev, ki je bila izjemno dobro sprejeta, lahko še naprej izvajali vsaj po čim bolj dostopni ceni, je sofinanciranje projekta prevzela občina Slovenska Bistrica. Najprej za 6 mesecev oz. do konca tega leta. Pravkar sprejeti odlok pa bo omogočil sofinanciranje storitev še za prihodnje tri mesece. V občinskem proračunu bodo za to namenili okrog 20 tisoč evrov.

Koliko za uro storitve?
Cena za uro storitve znaša 30,60 ali 36,17 evrov (prva cena je za uro storitve Zdravstvena nega in priprava zdravil, druga cena pa za storitev Ohranjanje in izboljšanje samostojnosti ter krepitev avtonomije posameznika). Polovico vrednosti ure bo prispevala občina iz občinskega proračuna, polovico pa uporabnik storitev.
Program Dom doma sicer izvaja Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane. (B. Petelinšek)