Novo priznanje za konjiške tabornike

Na Skupščini Zveze tabornikov Slovenije, ki je potekala minulo soboto, 18. marca, v Celju in je najvišji organ ZTS, so konjiški taborniki prejeli novo priznanje za svoje delo. V kategoriji za najboljšo taborniško akcijo v letu 2022 so prejeli nagrado Skavt Peter.

Nagrado prejme samo ena akcija v preteklem letu. Ob vseh akcijah, ki jih izvajajo rodovi, je to visoko priznanje potrditev odličnega dela in predanosti vseh članov Društva tabornikov Rod belega konja.
»Nagrado smo prejeli za organizacijo in izvedbo akcije Semafor 2022. Gre za akcijo, ki je namenjena našim najmlajšim članom iz kategorije medvedkov in čebelic. Organiziramo jo vsako leto v oktobru. Poleg taborniških znanj skozi tekmovanje otroke ozaveščamo o pomenu prometne varnosti,« je pojasnil Marjan Kampuš, starešina RBK.

Pri izvedbi akcije s svojo prisotnostjo in delavnicami pomagajo člani Gasilskega društva Slovenske Konjice, Policijske postaje Slovenske Konjice in Rdečega križa Slovenske Konjice, za kar so jim hvaležni. »Verjamemo, da bo naša tradicionalna akcija tudi v prihodnje omogočala druženje najmlajših tabornikov iz vse Slovenije in pripomogla k večji prometni varnosti najranljivejših udeležencev v prometu,« še dodaja Kampuš.

Konjiški taborniki so prejeli nagrado Skavt Peter za najboljšo taborniško akcijo v lanskem letu.
Utrinek iz nagrajene akcije Semafor, s katero se ob zabavnem druženju otroci spoznavajo tudi s prometno varnostjo.

 

 

 

 

Oglas