Nad sistemom bo bdela družba ZPO Celje

Centralka
Foto Uroš Urlep

Prva faza. Storitve vezane na upravljanje mobilnosti.

Mestna občina Celje (MOC) uvaja novo kartico Centralka. V prvi fazi bodo te storitve vezane na upravljanje mobilnosti, in sicer na sistem parkiranja na javnih parkiriščih, sistem KolesCE in sistem Celebus.

Kartica Centralka predstavlja sredstvo identifikacije, obveščanja in plačilno sredstvo. Izvajanje in zagotavljanje sistema se prenaša na družbo ZPO Celje, kar so na zadnji seji potrdili tudi mestni svetniki. V ta namen bodo družbo doregistrirali z dejavnostmi, kot so računalniško programiranje, svetovanje o računalniških napravah in programih, upravljanje računalniških naprav in sistemov, obratovanje spletnih portalov, in še nekaterimi drugimi.

Ukinjajo terminske vozovnice

Kot smo lahko slišali na seji, je na to temo razpravljal tudi Odbor za finance in premoženjska vprašanja, predsednik Simon Jevšinek pa je dejal, da so razpravljali predvsem o povečanem obsegu dela in namenu dodatnih zaposlitev v družbi ZPO Celje za potrebe upravljanja Centralke. Zavzeli so stališče, da so proti dodatnim zaposlitvam, in so mnenja, da lahko nove zadolžitve izvedejo z lastnimi zaposlenimi.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in turizem, Peter Pišek, je dejal, da so bili na odboru skeptični glede izobraževanja starejših oseb v povezavi z novo kartico. Oba odbora sta sicer dala zeleno luč. Ob tem so potrdili tudi spremembe pri terminskih vozovnicah za Celebus, te bodo zaradi Centralke ukinili. Potrdili so tudi dvig cene za dnevno vožnjo, z enega na dva evra.

Oglas