Naberemo lahko le šopek zvončkov

Navadni mali zvonček je zelo priljubljena spomladanska rastlina, znana po lepem visečem cvetu, po katerem je tudi poimenovana in jo uvrščamo v družino narcisovk. Navadni mali zvonček je dobil latinsko ime po besedi galanthus, kar pomeni “mlečno bel” in nivalis, ki je zloženka in pomeni “snežno bel”, kar povdarja belo barvo cveta.
Zvonček je spomladanska rastlina, ki raste pod snegom in je ena izmed prvih rastlin, ki najavijo novo vegetacijo. Zvončkom za rast ustrezajo tako ravninska kot tudi gričevnata področja. Najdemo jih ob robu gozda, ob potoku, na livadi ali na pobočjih.
Navadni mali zvonček je ena izmed dveh vrst zvončkov, ki ju lahko najdemo v naravi pri nas in je razširjen po vsej Evropi. Zvončki so v naravi zaščiteni in so v Sloveniji na seznamu zavarovanih vrst. Rastlina zraste do višine 20 cm, cvetovi so značilne bele barve z zelenimi konicami zunanjih cvetnih listov.
Zvonček je zaradi svojega izgleda zelo iskana rastlina, vendar je v številnih državah zaščiten z zakonom. Vseeno pa se je vrsta do danes dovolj ohranila, da so ukrepi glede nabiranja in vzgoje zvončkov omiljeni. Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah pravi, da smemo zvončke nabirati, ne pa izkopavati. Iz narave smemo odnašati njegovo cvetje, ne pa čebulic in zelenih plodnih glavic. Koliko cvetja smemo nabrati, ni napisano. Nabrati smemo samo omejeno število cvetov, za osebne namene. Dovoljeno je nabrati šopek, ki ga lahko človek drži objetega s palcem in kazalcem.

Oglas