KONJIŠKO Nasilje nad starejšimi ima več oblik, največ je psihičnega

Oblik nasilja, ki so mu vse prevečkrat izpostavljeni tudi starostniki, je več. Ne le fizično, oblika nasilja je tudi, če starejšim ni zagotovljeno dostojno in kakovostno življenje. 

Nasilje nad starejšimi je še vedno pogosto spregledano, toda prisotno je v vseh okoljih. Ocenjujejo, da je ena od šestih starejših oseb doživela katero od oblik nasilja.
Kako problematiko zaznavajo v našem lokalnem okolju, smo poizvedovali pri različnih organizacijah na širšem konjiškem območju.

Starejši ‘varujejo’ starejše

Zveza društev upokojencev Slovenije vodi program Starejši za starejše, ki že od leta 2008 deluje tudi v konjiški občini, spomni koordinatorica programa Milena Brečko Poklič. »Prostovoljci namenjamo posebno skrb tudi odkrivanju nasilja nad starejšimi. Tako kot sicer v Sloveniji so tudi na našem območju najpogostejše oblike zanemarjanje, zapuščanje, fizična zloraba (klofutanje, lasanje in udarci), prav tako pa tudi psihična zloraba, kamor sodijo zmerjanje, poniževanje in odrekanje stikov z ljudmi. Finančna zloraba vključuje krajo denarja, zlorabo bančne kartice in prisilo k podpisu pogodbe in oporoke,« našteva Brečko Poklič.
Na širšem Konjiškem odkrijejo največ oblik psihičnega nasilja, ki mu sledi ekonomsko. »Vse oblike nasilja, tudi najbolj vidno fizično, je zelo težko odkriti, saj ga skrivajo tako žrtve kot storilci. Ker so večinoma povzročitelji nasilja partnerji, otroci in vnuki, imajo žrtve pogosto občutek, da so same s svojimi vzgojnimi metodami vzrok nasilju nad njimi,« opozarja. Na možnost nasilja v družini postanejo pozorni, kadar svojci skušajo preprečiti stik starostnika z ljudmi izven družine. (NK)
Daljši prispevek o tej temi je objavljen v tiskani številki lokalnega časopisa NOVICE.