Na Brinjevi gori bodo spet pridobivali dolomit

Brinjeva gora. Vlada je pred dnevi podjetju Ecobeton podelila pravico za izkoriščanje kamnoloma Brinjeva gora v občini Oplotnica.

Kamnolom Brinjeva gora v občini Oplotnica bodo znova lahko izkoriščali. Vlada je pred dnevi namreč podelila rudarsko pravico za izkoriščanje dolomita v tem kamnolomu, in sicer podjetju Ecobeton iz Latkove vasi za obdobje 18 let.

Kamnolom bodo širili

Občina Oplotnica je pred dnevi (8. marca) na svoji spletni strani objavila poziv zainteresirani javnosti, da poda predloge in pripombe glede sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za širitev tega kamnoloma.
Kot so pojasnili v pozivu, je Občina prejela pobudo investitorja za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za širitev kamnoloma Brinjeva gora. Tam so nekoč že pridobivali dolomit, so navedli. Območje nekdanjega kamnoloma še ni izkoriščeno, prav tako so v bližini še območja, kjer bi lahko pridobivali dolomit, in sicer zahodno, vzhodno in južno od obstoječega. Gre za zemljišča na območju zaselka Brezje pri Oplotnici. Zainteresirana javnost je lahko predloge in pripombe podala do ponedeljka, 15. marca.

Podpis koncesijske pogodbe

Vlada je Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v občini Oplotnica izdala na seji prvi marčevski četrtek. Kot je razvidno iz gradiva, je pristojno ministrstvo prejelo vlogo podjetja Ecobeton za izkoriščanje dolomita (v količini 450.843 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora (s površino 1,6779 hektara) v občini Oplotnica za obdobje 18 let.
Ministrstvo je v postopku priprave uredbe (rudarskega koncesijskega akta) ugotovilo, da vlagatelj izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, je navedeno v gradivu.
Ministrstvo bo izdalo odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje po objavi uredbe v Uradnem listu. Nosilec mora nato na ministrstvo podati predlog za sklenitev koncesijske pogodbe. Čas veljavnosti rudarske pravice začne teči z dnem, ko koncesijsko pogodbo podpišeta pogodbeni stranki.

Občina: Cesto bodo uredili

Po navedbah iz vladnega gradiva Ecobeton izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, prav tako naj bi pridobili potrebna naravovarstvena soglasja.
Z Občine Oplotnica so nam ob tem sporočili, da območje kamnoloma Brinjeva gora v njihovi občini ni vodovarstveno območje. V času obratovanja kamnoloma so izvajali redne seizmične meritve, ki niso pokazale večjih odstopanj od zakonsko dovoljenih, zatrjujejo.
Dodali so še, da bodo v dogovoru z občino Zreče letos obnovili oziroma preuredili cesto, ki poteka mimo kamnoloma na območju obeh občin. Pripravljalna dela so že začeli, trenutno odkupujejo zemljišča za širitev ceste, glavnino gradbenih del pa naj bi začeli takoj ob začetku šolskih počitnic. Obnovili bodo 750 metrov dolg odsek od križišča za Zlakovo proti gostišču Zimrajh.


Govorili smo s predstavnikom podjetja Ecobeton, ki nam je povedal, da so zadnja tri leta lastniki kamnoloma. Poudaril je, da so kar tri leta urejali vso potrebno dokumentacijo in da je vse v skladu z zakonodajo. Poudaril je tudi, da bodo na tem območju izgradili novo cesto in tako uredili ožino, prav tako pa bodo po njegovih navedbah na tem območju uredili novi vodovod.