Ministrstvo uvaja nadzor nad dogajanjem v Uniorju, kjer je oktobra v zrak ušla kromova para

Ministrstvo za okolje in prostor bo uvedlo nadzor zaradi dogajanja v Uniorju, kjer je oktobra v zrak ušla kromova para.

Z Ministsrtva za okolje in prostor so nam danes sporočili, da so bili z dogodkom v zreškem Uniorju seznanjeni šele 17. novembra, torej da je 26. oktobra zaradi okvare Uniorjeve naprave za čiščenje odpadnih plinov na enem od izpustov iz galvane prišlo do emisij snovi oziroma kapljic v okolje.
Na Ministrstvu so zahtevali čimprejšnjo napotitev predstavnikov Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) in Agencije za okolje (ARSO) zaradi ugotovitve dejanskega stanja ter dosedanjega ukrepanje družbe Unior.
Z namero terenskih obiskov so seznanili Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), da bi na podlagi poročila o inšpekcijskem ogledu in ugotovitev ARSO podal morebitne ukrepe občanom glede vpliva na zdravje ljudi in ocenil tveganje, kateremu so bili občani izpostavljeni ob omenjenem dogodku. Sprožili bodo tudi postopek notranjega nadzora, da ugotovijo okoliščine očitno nepravočasnega ukrepanja IRSOP. Nedopustno je namreč, da se pristojni inšpektor po dogodku ni seznanil z dejstvi na terenu, so poudarili na Ministrstvu.

Odzval se je tudi zreški župan

Zreški župan Boris Podvršnik se je odzval z objavo na spletni strani Občine Zreče, kjer je pojasnil, da je bil o dogodku obveščen 4. novembra. Takoj je poklical odgovorne v podjetju, ki so mu zagotovili, da so že izvedli vse potrebne ukrepe za takojšnje zmanjšanje nevarnosti za okolje in zdravje ljudi. Dobil je zagotovilo, da je bil tehnološki proces nemudoma ustavljen in obveščen pristojni inšpektorat. Župan dodaja, da bi v primeru večje nevarnosti za okolje in zdravje ljudi pristojni odredili takojšnje dodatne ukrepe, aktivirane bi bile sile zaščite in reševanja. Ker v času okvare ni bilo zaznanih znakov o nesreči z nevarnimi snovmi, niso mogli ukrepati, pojasni župan. V Uniorju so sicer doslej prejeli le prijave materialne škode na avtomobilih, o težavah z zdravjem ni bilo poročanj oziroma prijav. (N. K.)

Preberite še:

V Uniorju obžalujejo, da o oktobrskem izpustu kromove pare v okolico podjetja niso prej obvestili javnosti

Oglas