Ljudska univerza Sl. Bistrica vabi k raziskovanju

Ljudska univerza Slovenska Bistrica je povabila lokalno prebivalstvo k raziskovanju nekaterih aktivnosti in ravnanj domačinov. Razpisali so raziskovalne naloge.

Pomočnica ravnateljice Ljudske univerze Darja Kušar je pojasnila, da lahko sodeluje vsakdo, ne glede na starost. »Vseživljenjsko učenje je nekaj, kar spada v celo življenje, zato ni nobenih omejitev. Glavna tema letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja in tudi Parade učenja je bila družbena odgovornost in trajnostni razvoj. Ker želimo povečati zavedanje o tej temi, smo se odločili za raziskovalne naloge, in sicer vezane na naše, lokalno okolje.«
Prijave na razpis na Ljudski univerzi pričakujejo do konca avgusta, mesec dni kasneje pa jih bo potrebno tudi oddati. Naloge so lahko izdelane v pisni obliki ali tudi na kak drug inovativen način.

Kakšne teme so razpisali?
Na voljo so štiri teme: Ali je moje mesto prijazno do starejših in gibalno oviranih? Z njo želijo pridobiti popis arhitektonskih ovir in izris varnih poti za starejše in gibalno ovirane s priporočili za izboljšave. Na temo Zapelji me z Metuljčkom! pričakujejo ugotavljanje zadovoljstva vseh deležnikov, ki so vključeni v brezplačne prevoze za starejše. Tema Zbiranje odpadnih olj iz gospodinjstva naj bi podala ugotovitve o učinkih tega projekta, ki se izvaja že tretjo leto, ter ugotovitve, ali je mogoče dobro prakso prenesti tudi na druga okolja. Morda pa koga mika tudi četrta razpisana tema Kam gredo moje smeti in kaj se zgodi z njimi? Torej spoznavanje dela na odlagališču Cero Pragersko, sledenje poti odpadkov in njihov končni cilj …

Tema Zbiranje odpadnih olj iz gospodinjstva naj bi podala ugotovitve o učinkih tega projekta.